You are here:

Eiropas Savienības Satelītcentrs

Eiropas Savienības Satelītcentru (Satcen) izveidoja 2002. gadā, pamatojoties uz Padomes 2001. gada 20. jūlija Vienoto rīcību (OV L 188, 27.6.2014.), un tas sāka darboties 2002. gada janvārī. Tā ir Eiropas Savienības Padomes aģentūra, kuras uzdevums ir tādas informācijas izmatošana un izstrāde, kura izriet no zemes novērošanas satelītuzņēmumu analīzes. Centra mērķis ir atbalstīt ES lēmumu pieņemšanu kopējas ārpolitikas un drošības politikas (KĀDP) jomā.

Savu funkciju izpildei Satcen ir piešķirts juridiskas personas statuss, un Satcen ir Padomes Politiskās un drošības komitejas politiskajā pārraudzībā, un tā darbības virzienu nosaka ģenerālsekretārs. Centrs atrodas Torehinā, netālu no Madrides, Spānijā.

Direktors Mr Pascal Legai
 

Eiropas Savienības Satelītcentrs

Kontaktinformācija

Ta-lr
+34 91 678 60 00
Fakss
+34 91 678 60 06
Saites