Eiropas Savienības Satelītcentrs

Eiropas Savienības Satelītcentru (Satcen) izveidoja 2002. gadā, pamatojoties uz Padomes 2001. gada 20. jūlija Vienoto rīcību (OV L 188, 27.6.2014.), un tas sāka darboties 2002. gada janvārī. Tā ir Eiropas Savienības Padomes aģentūra, kuras uzdevums ir tādas informācijas izmatošana un izstrāde, kura izriet no zemes novērošanas satelītuzņēmumu analīzes. Centra mērķis ir atbalstīt ES lēmumu pieņemšanu kopējas ārpolitikas un drošības politikas (KĀDP) jomā.

Savu funkciju izpildei Satcen ir piešķirts juridiskas personas statuss, un Satcen ir Padomes Politiskās un drošības komitejas politiskajā pārraudzībā, un tā darbības virzienu nosaka ģenerālsekretārs. Centrs atrodas Torehinā, netālu no Madrides, Spānijā.

Direktors Mr Pascal Legai

Pasta adrese:
European Union Satellite Centre
Apdo. de Correos 511
Torrejón de Ardoz 28850 Spain

KONTAKTI

Ja jums ir vispārīgi jautājumi

Zvaniet pa tālr.
00 800 6 7 8 9 10 11 Sīkāk par šo pakalpojumu

Sūtiet jautājumus pa e-pastu

Iestāžu kontaktinformācija un ziņas par to apmeklējumiem, kontakti presei

Atsauksmes

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?