You are here:

Europos Sąjungos palydovų centras

Europos Sąjungos palydovų centras (Satcen) buvo įsteigtas 2002 m. remiantis 2001 m. liepos 20 d. Tarybos bendrais veiksmais (OL L 188, 2014 6 27) ir pradėjo veikti 2002 m. sausio mėnesį. Tai Europos Sąjungos Tarybos agentūra, kurios paskirtis – analizuoti ir teikti informaciją, gautą analizuojant iš kosminės erdvės stebint Žemę užfiksuotus vaizdus. Agentūros tikslas – padėti ES priimti sprendimus bendros užsienio ir saugumo politikos (BUSP) srityje.

Kad galėtų vykdyti savo funkcijas, Satcen turi juridinio asmens statusą. Centro politinę priežiūrą atlieka Tarybos politinis ir saugumo komitetas, o veiklos kryptis nustato generalinis sekretorius. Centro buveinė yra Ispanijoje, netoli Madrido esančioje Torechono vietovėje.

Mr Pascal Legai Direktorius
 

Europos Sąjungos palydovų centras

Kontaktiniai duomenys

Tel
+34 91 678 60 00
Fax
+34 91 678 60 06
Nuorodos