You are here:

Satelitski centar Europske unije

Satelitski centar Europske unije (Satcen) osnovan je 2002. temeljem Zajedničke akcije Vijeća od 20. srpnja 2001. (SL L 188, 27.6.2014.) i započeo je s radom u siječnju 2002. Riječ je o agenciji Vijeća Europske unije posvećenoj primjeni i pripremi podataka prikupljenih analizom materijala snimljenih satelitskim uređajima za promatranje Zemlje. Cilj je Centra pružiti podršku EU-u pri donošenju odluka u području zajedničke vanjske i sigurnosne politike (ZVSP).

Satcen ima pravnu osobnost kako bi mogao izvršavati svoje zadatke te je pod političkim nadzorom Političkoga i sigurnosnoga odbora Vijeća i operativnom upravom glavnoga tajnika. Sjedište Centra je u Torrejónu u blizini Madrida u Španjolskoj.

Mr Pascal Legai, direktor
 

Satelitski centar Europske unije

Kontaktni podaci

Tel
+34 91 678 60 00
Faks
+34 91 678 60 06
PovezniceLinkovi