You are here:

Lárionad Satailíte an Aontais Eorpaigh

Bunaíodh Lárionad Satailíte an Aontais Eorpaigh (Satcen) sa bhliain 2002, bunaithe ar Ghníomhaíocht Chomhpháirteach ón gComhairle an 20 Iúil 2001, (IO L 188, 27.6.2014) agus chuaigh sé i mbun oibre in Eanáir 2002. Gníomhaireacht de chuid Chomhairle an Aontais Eorpaigh is ea í atá tiomnaithe do dhúshaothrú agus do tháirgeadh faisnéise a thagann de anailís ar íomhánna spáis ó dhomhanléamh. Féachann sé le tacú le cinnteoireacht an AE i réimse an Chomhbheartais Eachtraigh agus Slándála (CBES).

Tá a fhéiniúlacht dhlítheanach féin ag an CBES chun a fheidhmeanna a chur i gcrích agus oibríonn sé faoi mhaoirseacht Choiste Polaitiúil agus Slándála na Comhairle agus faoi threoir oibriúcháin an Ard-Rúnaí. Tá sé suite in Torrejón, i gcóngaracht Mhaidrid na Spáinne.

An tUasal Pascal Legai Stiúrthóir
 

Lárionad Satailíte an Aontais Eorpaigh

Sonraí teagmhála

Teileafón
+34 91 678 60 00
Facs
+34 91 678 60 06
Naisc