You are here:

Euroopan unionin satelliittikeskus (EUSK)

Yleiskatsaus

 • Tehtävä: tarjoaa avaruudessa toimivaan laitteistoon perustuvia palveluita ja tietoa EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan tueksi
 • Johtaja: Pascal Legai
 • Yhteistyökumppanit: Euroopan ulkosuhdehallinto, Euroopan komissio, Euroopan puolustusvirasto, Euroopan avaruusjärjestö ja muut EU-toimielimet sekä kansainväliset järjestöt
 • Perustettu: 2002 (vuosina 1993–2001: Länsi-Euroopan unionin satelliittikeskus)
 • Henkilöstömäärä: 115
 • Sijainti: Torrejón de Ardoz (Espanja)
 • Verkkosivusto:  EU:n satelliittikeskus Näytä edellisen linkin kieliversiot English (en)

EU:n satelliittikeskuksen tavoitteena on tukea EU:n toimintaa ja päätöksentekoa yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan alalla. Satelliittikeskuksen tuottama aineisto ja palvelut perustuvat avaruuteen sijoitettujen välineiden ja niihin liittyvien tietojen, kuten satelliitti- ja ilmakuvien, hyödyntämiseen.

Tehtävät

Satelliittikeskus toimii EU:n neuvoston poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean valvonnassa, ja sen operationaalisesta johdosta vastaa EU:n ulkoasiainedustaja. Keskuksen tehtävänä on antaa päättäjille varhaisvaroituksia mahdollisista kriisitilanteista. Tämä tukee EU:n kriisinhallintatyötä ja esimerkiksi diplomaattisten, taloudellisten ja humanitaaristen toimien suunnittelua.

Rakenne

Satelliittikeskuksen johtaja raportoi johtokunnalle, jonka puheenjohtajana toimii EU:n ulkoasiainedustaja tai hänen edustajansa. Johtokunnassa on yksi jäsen kustakin EU-maasta ja yksi Euroopan komissiosta. Johtokunta kokoontuu puheenjohtajansa kutsusta vähintään kahdesti vuodessa. Lisäksi se kokoontuu, jos vähintään kolmasosa sen jäsenistä sitä pyytää.

Organisaatiokaavio Näytä edellisen linkin kieliversiot English (en)

Toiminta

Satelliittikeskus tarjoaa seuraavia palveluja:

 • Geospatiaalinen tiedustelu Näytä edellisen linkin kieliversiot English (en) : Toimeksiannosta riippuen satelliittikeskus tarkastelee esimerkiksi kriittistä infrastruktuuria, sotilaallisia voimavaroja tai joukkotuhoaseita. Se tukee humanitaarisen avun operaatioita, valmiussuunnitelmia sekä yleistä rikollisuuden ja turvallisuuden valvontaa.
 • Koulutus Näytä edellisen linkin kieliversiot English (en) : Satelliittikeskus tarjoaa seuraavanlaista kuva-analyysikoulutusta:
  • geospatiaalisen tiedustelutiedon (GEOINT) kurssi
  • SAR-tutkakurssi
  • kuvallisen tiedustelutiedon (IMINT) kurssi
  • ydinpolttoainekierron ja ydinaseistukseen liittyvien laitosten kuvallisen analyysin kurssi
  • SketchUp-kurssi
  • räätälöidyt kurssit
 • Kehityshankkeet Näytä edellisen linkin kieliversiot English (en)

Satelliittikeskus on mukana alansa kehityshankkeissa ja -ohjelmissa.

Se tekee yhteistyötä muiden EU-elinten, EU-maiden ja EU:n ulkopuolisten maiden, järjestöjen ja elinten kanssa.

Hyötyjät

 • Euroopan ulkosuhdehallinto (EUH)
 • EU-maat
 • EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan operaatiot
 • Euroopan komissio
 • EU:n ulkopuoliset maat ja kansainväliset järjestöt, kuten Yhdistyneet kansakunnat, Kemiallisten aseiden kieltojärjestö (OPCW), Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö (Etyj), Kansainvälinen atomienergiajärjestö (IAEA) ja Pohjois-Atlantin puolustusliitto (Nato).
Euroopan unionin satelliittikeskus

Yhteystiedot

P.
+34 91 678 60 00
F.
+34 91 678 60 06
Linkit