You are here:

Euroopa Liidu Satelliidikeskus

Euroopa Liidu Satelliidikeskus (Satcen) loodi 2002. aastal nõukogu 20. juuli 2001. aasta ühismeetme kohaselt (ELT L 188, 27.6.2014) ning see alustas tööd 2002. aasta jaanuaris. Satelliidikeskus on Euroopa Liidu Nõukogu asutus ja selle ülesanne on Maa satelliitkujutiste analüüsimisel saadava teabe kogumine ja kasutamine. Sellega toetatakse Euroopa Liidu otsustamisprotsessi ühise välis- ja julgeolekupoliitika (ÜVJP) valdkonnas.

Keskus on oma kohustuste täitmisel sõltumatu ning tegutseb Euroopa Liidu Nõukogu poliitika- ja julgeolekukomitee järelevalve all. Satelliidikeskuse tegevust juhib nõukogu peasekretär. Euroopa Liidu Satelliidikeskus asub Hispaanias Torrejónis, Madridi lähistel.

Direktor: Mr Pascal Legai
 

Euroopa Liidu Satelliidikeskus

Kontaktandmed

Tel
+34 91 678 60 00
Faks
+34 91 678 60 06
Viidad