Διαδρομή πλοήγησης

Δορυφορικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το Δορυφορικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΚΕΕ) ιδρύθηκε το 2002 βάσει κοινής δράσης του Συμβουλίου της 20ής Ιουλίου 2001, ( ΕΕ L 200 της 25ης Ιουλίου 2001 ) και άρχισε να λειτουργεί από την 1η Ιανουαρίου 2002. Το ΔΚΕΕΕ αποτελεί οργανισμό του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ασχολείται με την αξιοποίηση και παραγωγή πληροφοριών που προέρχονται από την ανάλυση δορυφορικών εικόνων γεωσκόπησης. Το Κέντρο παρέχει στήριξη όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων στον τομέα της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ)

Το ΔΚΕΕ διαθέτει ίδια νομική προσωπικότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων του και τελεί υπό την πολιτική εποπτεία της Επιτροπής Πολιτικής και Ασφαλείας του Συμβουλίου και τις επιχειρησιακές εντολές του Γενικού Γραμματέα. Το Κέντρο έχει την έδρα του στο Torrejón, στην περιοχή της Μαδρίτης στην Ισπανία.

κ. Pascal Legai Διευθυντής

Ταχυδρομική διεύθυνση:
European Union Satellite Centre
Apdo. de Correos 511
Torrejón de Ardoz 28850 Spain

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το δικτυακό τόπο

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

ΝαιΌχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;