EU-Satellitcentret

EU-Satellitcentret (Satcen) blev oprettet i 2002 ved en fælles aktion, der blev vedtaget af Rådet den 20. juli 2001 (EUT L 188 af 27.6.2014), og påbegyndte sit virke i januar 2002. Det er et organ under Rådet for Den Europæiske Union, som har til opgave at udnytte og tilvejebringe data gennem analyse af satellitbilleder af jordobservationer. Centret har til formål at støtte EU's beslutningstagning i forbindelse med den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP).

Satcen har status som juridisk person for at kunne udføre sine opgaver. Rådets Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité fører politisk tilsyn med centrets aktiviteter, og generalsekretæren er ansvarlig for centrets drift. Centret ligger i Torrejón i nærheden af Madrid i Spanien.

Mr Pascal Legai Direktør

Postadresse:
EU-Satellitcentret
Apdo. de Correos 511
Torrejón de Ardoz 28850 Spanien

KONTAKT

Generelle forespørgsler

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Mere om vores service

E-mail dine spørgsmål

Kontakt‑ og besøgsoplysninger for institutionerne, pressekontakt

Hjælp os med at blive bedre

Fandt du det, du søgte?

JaNej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?