Satelitní středisko Evropské unie

Satelitní středisko Evropské unie (Satcen) bylo zřízeno v roce 2002 na základě společné akce Rady ze dne 20. července 2001, (Úř. věst. L 188, 27.6.2014) a svou činnost zahájilo v lednu 2002. Středisko má status agentury Rady Evropské unie a věnuje se využívání a zpracovávání informací získaných na základě analýzy satelitních snímků Země. Cílem agentury je podporovat rozhodovací proces EU v oblasti společné zahraniční a bezpečnostní politiky (SZBP).

Satelitní středisko Evropské unie má samostatnou právní subjektivitu, aby mohlo vykonávat svou činnost. Politický dohled nad ním vykonává Politický a bezpečnostní výbor Rady a jeho činnost řídí generální tajemník. Agentura má sídlo ve Španělsku v Toorejónu, nedaleko Madridu.

Mr Pascal Legai ředitel

Poštovní adresa:
European Union Satellite Centre
Apdo. de Correos 511
Torrejón de Ardoz 28850 Spain

KONTAKT

Informační služba – všeobecné dotazy

Volejte na
00 800 6 7 8 9 10 11 Více informací o službě

Pošlete svůj dotaz e-mailem

Kontakty, informace o prohlídkách institucí, kontakty pro novináře

Máte nápad, jak tyto stránky vylepšit?

Nalezli jste informace, které jste hledali?

AnoNe

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?