You are here:

Satelitní středisko Evropské unie

Satelitní středisko Evropské unie (Satcen) bylo zřízeno v roce 2002 na základě společné akce Rady ze dne 20. července 2001, (Úř. věst. L 188, 27.6.2014) a svou činnost zahájilo v lednu 2002. Středisko má status agentury Rady Evropské unie a věnuje se využívání a zpracovávání informací získaných na základě analýzy satelitních snímků Země. Cílem agentury je podporovat rozhodovací proces EU v oblasti společné zahraniční a bezpečnostní politiky (SZBP).

Satelitní středisko Evropské unie má samostatnou právní subjektivitu, aby mohlo vykonávat svou činnost. Politický dohled nad ním vykonává Politický a bezpečnostní výbor Rady a jeho činnost řídí generální tajemník. Agentura má sídlo ve Španělsku v Toorejónu, nedaleko Madridu.

Mr Pascal Legai ředitel
 

Satelitní středisko Evropské unie

Kontaktní údaje

Tel
+34 91 678 60 00
Fax
+34 91 678 60 06
Odkazy