You are here:

Сателитен център на Европейския съюз

Сателитният център на Европейския съюз (Satcen) е създаден през 2002 г., учреден на основата на съвместно действие на Съвета от 20 юли 2001 г., (OB L 188, 27.6.2014г.) и започва да функционира през януари 2002 г. Центърът е агенция на Съвета на Европейския съюз, упълномощен да обработва и създава информация, произтичаща от анализа на космическа снимка на Земята. Стреми се да съдейства при взимането на решения в областта на общата политика на ЕС за външните отношения и сигурността (CSFP).

Satcen има своя собствена юридическа същност при изпълнението на своите функции и е под политическия патронаж на Комитета за политика и сигурност на Съвета, както и под оперативното ръководство на Генералния секретар. Разположен в Торехон, в околностите на Мадрид, Испания.

Mr Pascal Legai Директор
 

Сателитен център на Европейския съюз

Координати за връзка

Тел
+34 91 678 60 00
Факс
+34 91 678 60 06
Връзки