Sökväg

EU:s institut för säkerhetsstudier

Institutet för säkerhetsstudier är EU:s utrikespolitiska tankesmedja.

Det inrättades 2002 som ett led i EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik och ska verka för en gemensam säkerhetskultur i EU, hjälpa till med att planlägga och utveckla den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och bidra till den strategiska debatten.

Institutet

Finansiering och tillsyn

Institutet finansieras av EU-länderna enligt ett BNP-baserat fördelningssystem och styrs av

  • kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik – utövar den politiska tillsynen
  • styrelsen – fastställer budgetmässiga och administrativa regler och godkänner institutets arbetsprogram (ordförande är EU:s utrikesrepresentant).

Publikationer

Institutet ger ut en rad internationella publikationer om strategisk forskning. Prenumerera på EUISS nyhetsmejl English om nya publikationer.

Huvudpublikationen ”Chaillot Papers” English Chaillot Papers är institutets viktigaste publikation och tar upp alla frågor av aktuell betydelse för EU:s säkerhet. Den skrivs av externa experter och institutets egna forskare och bygger på gemensam och enskild forskning och expertis.
Böcker EnglishSerien Books omfattar fördjupade studier i specialämnen.
ISS-rapporter EnglishSerien Reports redogör för stora EUISS-forskningsprojekt och evenemang och analyserar resultaten.
Policydokument DeutschEnglishfrançaisSerien Policy Briefs innehåller aktuella och policyorienterade analyser av specifika utrikes- och säkerhetspolitiska frågor.
Artiklar DeutschEnglishfrançaisSerien Occasional Papers handlar om specifika europeiska säkerhetsfrågor och skrivs i de flesta fall av gästforskare.
Analyser DeutschEnglishfrançais och debattinlägg DeutschEnglishfrançaisSerierna Analysis och Opinion skrivs av institutets egna forskare och externa experter och tar upp frågor av särskilt intresse för beslutsfattare och politiker på många olika områden.

Evenemang

EUISS evenemang ska förbättra EU:s analytiska kapacitet och bana väg för ett expertisnätverk till stöd för EU:s utrikes- och säkerhetspolitik. På evenemangen samlas beslutsfattare, EU-anställda, akademiker, nationella experter och företrädare för frivilligorganisationer från hela världen.

  • Konferenser English – runt 100 deltagare, många välkända profiler, tillfälle till breda diskussioner i sakfrågor
  • Seminarier English – runt 40 deltagare, fördjupad behandling av särskilda frågor, ofta inriktade på särskilda regioner eller politikområden
  • Arbetsgrupper English – runt 20 deltagare, regelbundna möten för att övervaka utvecklingen i en särskild region eller på ett särskilt politikområde

Press

EUISS forskare gör regelbundet expertutlåtanden om viktiga europeiska utrikes- och säkerhetspolitiska frågor, både i tidningar och andra medier. Läs mer om EUISS expertområden på forskarsidorna DeutschEnglishfrançais och direktörens sida Englishfrançais.

För pressinformation och intervjuförfrågningar gå till pressidan English.

KONTAKT

Allmänna frågor om EU

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Läs mer om tjänsten

Skicka din fråga

Kontaktuppgifter och besöksadresser till institutionerna, presskontakter

Hjälp oss att bli bättre!

Hittade du vad du letade efter?

JaNej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?