You are here:

EU:s institut för säkerhetsstudier

Institutet för säkerhetsstudier är EU:s utrikespolitiska tankesmedja.

Det inrättades 2002 som ett led i EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik och ska verka för en gemensam säkerhetskultur i EU, hjälpa till med att planlägga och utveckla den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och bidra till den strategiska debatten.

Institutet

Finansiering och tillsyn

Institutet finansieras av EU-länderna enligt ett BNP-baserat fördelningssystem och styrs av

  • kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik – utövar den politiska tillsynen
  • styrelsen – fastställer budgetmässiga och administrativa regler och godkänner institutets arbetsprogram (ordförande är EU:s utrikesrepresentant).

Publikationer

Institutet ger ut en rad publikationer om internationell strategisk forskning. Prenumerera på EUISS nyhetsmejl Visa översättning av föregående länk   Deutsch (de) English (en) français (fr) om nya publikationer.

Evenemang

EUISS evenemang ska förbättra EU:s analytiska kapacitet och bana väg för ett expertisnätverk till stöd för EU:s utrikes- och säkerhetspolitik. På evenemangen samlas beslutsfattare, EU-anställda, akademiker, nationella experter och företrädare för frivilligorganisationer från hela världen.

Press

EUISS forskare gör regelbundet expertutlåtanden om viktiga europeiska utrikes- och säkerhetspolitiska frågor, både i tidningar och andra medier. Läs mer om EUISS expertområden på forskarsidorna Visa översättning av föregående länk   Deutsch (de) English (en) français (fr) och direktörens sida Visa översättning av föregående länk   Deutsch (de) English (en) français (fr) .
 

EU:s institut för säkerhetsstudier

Kontakt

Adress

100 avenue de Suffren

F-75015 Paris

France

Tfn
+33 1 56 89 19 30
Fax
+33 1 56 89 19 31