EU:s institut för säkerhetsstudier

Institutet för säkerhetsstudier är EU:s utrikespolitiska tankesmedja.

Det inrättades 2002 som ett led i EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik och ska verka för en gemensam säkerhetskultur i EU, hjälpa till med att planlägga och utveckla den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och bidra till den strategiska debatten.

Institutet

Finansiering och tillsyn

Institutet finansieras av EU-länderna enligt ett BNP-baserat fördelningssystem och styrs av

  • kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik – utövar den politiska tillsynen
  • styrelsen – fastställer budgetmässiga och administrativa regler och godkänner institutets arbetsprogram (ordförande är EU:s utrikesrepresentant).

Publikationer

Institutet ger ut en rad publikationer om internationell strategisk forskning. Prenumerera på EUISS nyhetsmejl DeutschEnglishfrançaisom nya publikationer.

Evenemang

EUISS evenemang ska förbättra EU:s analytiska kapacitet och bana väg för ett expertisnätverk till stöd för EU:s utrikes- och säkerhetspolitik. På evenemangen samlas beslutsfattare, EU-anställda, akademiker, nationella experter och företrädare för frivilligorganisationer från hela världen.

  • Konferenser DeutschEnglishfrançais – runt 100 deltagare, många välkända profiler, tillfälle till breda diskussioner i sakfrågor
  • Seminarier DeutschEnglishfrançais – runt 40 deltagare, fördjupad behandling av särskilda frågor, ofta inriktade på särskilda regioner eller politikområden
  • Arbetsgrupper DeutschEnglishfrançais – runt 20 deltagare, regelbundna möten för att övervaka utvecklingen i en särskild region eller på ett särskilt politikområde

Press

EUISS forskare gör regelbundet expertutlåtanden om viktiga europeiska utrikes- och säkerhetspolitiska frågor, både i tidningar och andra medier. Läs mer om EUISS expertområden på forskarsidorna DeutschEnglishfrançais och direktörens sida DeutschEnglishfrançais.

KONTAKT

Allmänna frågor om EU

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Läs mer om tjänsten

Skicka din fråga

Kontaktuppgifter och besöksadresser till institutionerna, presskontakter

Hjälp oss att bli bättre!

Hittade du vad du letade efter?

JaNej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?