Inštitut Evropske unije za varnostne študije

Inštitut Evropske unije za varnostne študije (EUISS) svetuje Evropski uniji pri oblikovanju skupne zunanje in varnostne politike.

Ustanovljen je bil leta 2002 v okviru skupne zunanje in varnostne politike EU, da bi spodbujal skupno varnostno strategijo EU, razvoj in načrtovanje skupne zunanje in varnostne politike ter sodelovanje v strateških razpravah.

Inštitut EU za varnostne študije:

  • je popolnoma neodvisen,
  • raziskuje varnostna vprašanja, pomembna za EU, in omogoča razpravo,
  • pripravlja analize in napovedi za politični in varnostni odbor ter visoko predstavnico Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko/podpredsednico Evropske komisije,
  • je bil ustanovljen s Skupnim ukrepom Sveta 2001/554 (spremenjen s Skupnim ukrepom Sveta 2006/1002 ).

Financiranje in nadzor

Inštitut financirajo države članice EU z delitvijo stroškov na podlagi BDP, upravljata pa ga:

  • politični in varnostni odbor, ki opravlja politični nadzor,
  • upravni odbor, ki določa proračunska in upravna pravila ter potrjuje delovni program inštituta (predseduje mu visoka predstavnica).

Publikacije

Inštitut izdaja različne publikacije, namenjene mednarodni strateški skupnosti. Naročite se na elektronska obvestila DeutschEnglishfrançais inštituta z informacijami o novih publikacijah.

Dogodki

Inštitut organizira dogodke, s katerimi želi okrepiti analitično zmogljivost EU in spodbuditi strokovne mreže, ki podpirajo zunanjo in varnostno politiko EU. Na njih sodelujejo snovalci politik, uradniki EU, akademski strokovnjaki, nacionalni strokovnjaki in predstavniki nevladnih organizacij s celega sveta.

  • Konference DeutschEnglishfrançais – približno 100 udeležencev, znane osebe, priložnost za široke razprave o aktualnih vprašanjih.
  • Seminarji DeutschEnglishfrançais – približno 40 udeležencev, poglobljena obravnava posameznih področij, pogosto posvečena posamezni regiji ali politiki.
  • Delovne skupine DeutschEnglishfrançais – približno 20 udeležencev, redna srečanja za spremljanje dogodkov v posamezni regiji ali na določenem področju politike.

Za medije

Gostujoči raziskovalci inštituta redno objavljajo strokovne komentarje v tiskanih in elektronskih medijih v zvezi z zunanjepolitičnimi in varnostnimi vprašanji EU. Več o temah inštituta boste našli na straneh za gostujoče raziskovalce DeutschEnglishfrançais in strani direktorja DeutschEnglishfrançais.

KONTAKT

Splošna vprašanja

Pokličite po telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Podatki o telefonskih storitvah

Vprašanja po e-pošti

Kontaktni podatki in obiski pri institucijah, kontakti za medije

Povejte nam

Ste našli želene informacije?

DaNe

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?