Navigacijska pot

Inštitut Evropske unije za varnostne študije

Inštitut Evropske unije za varnostne študije (EUISS) svetuje Evropski uniji pri oblikovanju skupne zunanje in varnostne politike.

Ustanovljen je bil leta 2002 v okviru skupne zunanje in varnostne politike EU, da bi spodbujal skupno varnostno strategijo EU, razvoj in načrtovanje skupne zunanje in varnostne politike ter sodelovanje v strateških razpravah.

Inštitut EU za varnostne študije:

  • je popolnoma neodvisen,
  • raziskuje varnostna vprašanja, pomembna za EU, in omogoča razpravo,
  • pripravlja analize in napovedi za politični in varnostni odbor ter visoko predstavnico Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko/podpredsednico Evropske komisije,
  • je bil ustanovljen s Skupnim ukrepom Sveta 2001/554 (spremenjen s Skupnim ukrepom Sveta 2006/1002 ).

Financiranje in nadzor

Inštitut financirajo države članice EU z delitvijo stroškov na podlagi BDP, upravljata pa ga:

  • politični in varnostni odbor, ki opravlja politični nadzor,
  • upravni odbor, ki določa proračunska in upravna pravila ter potrjuje delovni program inštituta (predseduje mu visoka predstavnica).

Publikacije

Inštitut izdaja različne publikacije, namenjene mednarodni strateški skupnosti. Naročite se na elektronska obvestila English inštituta z informacijami o novih publikacijah.

Chaillot Papers EnglishNajvidnejša publikacija inštituta je serija objav pod skupnim naslovom Chaillot Papers o aktualnih varnostnih vprašanjih v EU. Prispevke pišejo zunanji strokovnjaki in gostujoči raziskovalci inštituta, zato temeljijo na skupinskih in posamičnih raziskavah in znanju.
Knjige English Knjige vsebujejo poglobljene študije o posameznih temah.
Poročila English Poročila inštituta predstavljajo glavne raziskovalne projekte in dogodke EUISS. Vsebujejo poročila s konferenc in izvirne prispevke.
Policy Briefs DeutschEnglishfrançaisSerija Policy Briefs vsebuje jedrnate, aktualne in vsebinske analize posameznih zunanjepolitičnih in varnostnih vprašanj.
Occasional Papers DeutschEnglishfrançaisSerija Occasional Papers vsebuje eseje o posameznih vprašanjih, povezanih z evropsko varnostjo, ki jih večinoma pišejo gostujoči raziskovalci.
Spletne analize DeutschEnglishfrançais/komentarji DeutschEnglishfrançais Analize in komentarji zajemajo številna področja in vprašanja, ki so pomembna za snovalce politike. Pišejo jih raziskovalci inštituta in zunanji strokovnjaki.

Dogodki

Inštitut organizira dogodke, s katerimi želi okrepiti analitično zmogljivost EU in spodbuditi strokovne mreže, ki podpirajo zunanjo in varnostno politiko EU. Na njih sodelujejo snovalci politik, uradniki EU, akademski strokovnjaki, nacionalni strokovnjaki in predstavniki nevladnih organizacij s celega sveta.

  • Konference English – približno 100 udeležencev, znane osebe, priložnost za široke razprave o aktualnih vprašanjih.
  • Seminarji English – približno 40 udeležencev, poglobljena obravnava posameznih področij, pogosto posvečeni posamezni regiji ali politiki.
  • Delovne skupine English – približno 20 udeležencev, redna srečanja za spremljanje dogodkov v posamezni regiji ali na določenem področju politike.

Za medije

Gostujoči raziskovalci inštituta redno objavljajo strokovne komentarje v tiskanih in elektronskih medijih v zvezi z zunanjepolitičnimi in varnostnimi vprašanji EU. Več o temah inštituta boste našli na straneh za gostujoče raziskovalce DeutschEnglishfrançais in strani direktorja Englishfrançais.

Informacije za novinarje in prošnje za intervju – stran za medije English.

KONTAKT

Splošna vprašanja

Pokličite po telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Podatki o telefonskih storitvah

Vprašanja po e-pošti

Kontaktni podatki in obiski pri institucijah, kontakti za medije

Povejte nam

Ste našli želene informacije?

DaNe

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?