Inštitút Európskej únie pre bezpečnostné štúdie

EUISS je think-tankom EÚ pre zahraničnú politiku.

Bol založený v roku 2002 v rámci spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (SZBP) Európskej únie a jeho úlohou je podporovať spoločnú bezpečnostnú kultúru v EÚ, pomáhať pri rozvoji a realizácii spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky a obohacovať strategickú diskusiu.

EUISS:

  • je v plnej miere nezávislý;
  • skúma bezpečnostné otázky s významom pre EÚ a slúži ako diskusné fórum;
  • poskytuje analýzy a prognózy pre politický a bezpečnostný výbor (PBV) a vysokú predstaviteľku Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, ktorá je zároveň podpredsedníčkou Európskej komisie;
  • bol zriadený jednotnou akciou Rady 2001/554 (zmenená jednotnou akciou Rady 2006/1002 ).

Financovanie a dohľad

Za riadenie inštitútu, ktorý je financovaný členskými štátmi EÚ (výška príspevku sa odvíja od hrubého domáceho produktu), zodpovedajú:

  • Politický a bezpečnostný výbor, ktorý vykonáva politický dohľad;
  • rada, ktorá prijíma rozpočtové a administratívne pravidlá a schvaľuje pracovný program inštitútu (predsedá mu vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku/podpredsedníčka Európskej komisie).

Zverejnenie

Inštitút vydáva niekoľko druhov publikácii pre medzinárodnú komunitu. Prihláste sa k odberu emailových upozornení DeutschEnglishfrançaiso nových publikáciách.

Podujatia

Podujatia organizované inštitútom sú určené na zvýšenie analytickej schopnosti EÚ a na podporu expertnej siete v záujme posilnenia zahraničnej a bezpečnostnej politiky EÚ. Na týchto podujatiach sa stretávajú riadiaci pracovníci, úradníci EÚ, akademickí pracovníci, národní experti a predstavitelia neziskových organizácií z celého sveta.

  • konferencie DeutschEnglishfrançais – zúčastňuje sa ich približne 100 účastníkov, medzi ktorými nechýbajú známe osobnosti. Sú príležitosťou pre rozsiahle diskusie o aktuálnych otázkach.
  • semináre DeutschEnglishfrançais – sú určené približne pre 40 účastníkov. Zameriavajú sa na hĺbkové spracovanie špecifických tém, často s regionálnym alebo tematickým zameraním.
  • pracovné skupiny DeutschEnglishfrançais – majú približne 20 členov, ktorí sa pravidelne stretávajú s cieľom sledovať vývoj udalostí v konkrétnom regióne alebo v rámci konkrétnej oblasti politiky.

Z informácií v tlači

Výskumní pracovníci EUISS pravidelne poskytujú predstaviteľom všetkých typov médií odborné komentáre o hlavných európskych problémoch v oblasti zahraničnej politiky a bezpečnosti. Viac informácií o oblastiach, na ktoré sa inštitút špecializuje, nájdete na stránkach výskumných pracovníkov DeutschEnglishfrançais alebo na stránke riaditeľa DeutschEnglishfrançais.

Pomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

ÁnoNie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?