Ścieżka nawigacji

Instytut Unii Europejskiej Studiów nad Bezpieczeństwem

IUESB jest ośrodkiem analitycznym UE w dziedzinie polityki zagranicznej.

IUESB został utworzony w 2002 r. w ramach unijnej wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (WPZiB), aby wspierać wspólne podejście do kwestii bezpieczeństwa w UE, pomagać w rozwijaniu i kształtowaniu WPZiB i wnosić wkład w dyskusję nad kwestiami strategicznymi.

EUISS:

  • jest w pełni autonomiczną agencją
  • bada istotne z punktu widzenia UE zagadnienia związane z bezpieczeństwem i zapewnia forum dla wymiany poglądów
  • przygotowuje analizy i opracowuje prognozy dla Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (KPiB) oraz dla Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa/wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej
  • został ustanowiony na podstawie wspólnego działania Rady 2001/554 (zmienionego wspólnym działaniem Rady 2006/1002 ).

Finansowanie i nadzór

Instytut jest finansowany przez kraje UE zgodnie z metodą podziału kosztów na podstawie PNB, i zarządza nim:

  • Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa (KPiB) – sprawujący nadzór polityczny
  • Zarząd – określający zasady budżetowe i administracyjne oraz zatwierdzający program pracy instytutu (Zarządowi przewodniczy Wysoki Przedstawiciel/wiceprzewodniczący).

Publikacje

Instytut wydaje różne rodzaje publikacji dotyczących międzynarodowej wspólnoty strategicznej. Subskrybuj powiadamienia e-mail English o nowych publikacjach IUESB.

Seria „Chaillot Papers” EnglishSztandarową publikacją instytutu jest seria monografii Chaillot Papers dotyczących wszelkich aktualnych kwestii mających znaczenie dla bezpieczeństwa UE. Materiały te są tworzone przez zewnętrznych ekspertów, a także naukowców instytutu oraz opracowywane na podstawie zbiorowych lub indywidualnych badań.
Publikacje English Publikacje zawierają szczegółowe omówienie specjalistycznych tematów.
Raporty English Raporty ISS dotyczą najważniejszych projektów badawczych oraz aktualnych wydarzeń tematycznych IUESB i zawierają sprawozdanie z działań i ich analizę.
Seria „Policy Briefs” DeutschEnglishfrançaisDokumenty Policy Briefs zawierają zwięzłą i aktualną analizę zagadnień związanych z polityką zagraniczną i bezpieczeństwa.
Seria „Occasional Papers” DeutschEnglishfrançais Occasional Papers stanowią opracowania dotyczące konkretnych zagadnień istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa w Europie, a ich autorami są najczęściej wizytujący naukowcy.
Analizy DeutschEnglishfrançais/opinieDeutschEnglishfrançais onlineZarówno analizy, jak i opinie obejmują szeroki zakres tematów – poruszają kwestie szczególnie ważne dla decydentów i osób kształtujących politykę – i są tworzone przez analityków instytutu oraz zewnętrznych ekspertów.

Wydarzenia

Celem wydarzeń organizowanych w ramach IUESB jest zwiększenie zdolności analitycznych UE i promowanie sieci eksperckiej w celu wspomagania polityki zagranicznej i bezpieczeństwa UE. W spotkaniach tych uczestniczą przedstawiciele organów decyzyjnych, urzędnicy UE, eksperci krajowi oraz przedstawiciele środowiska naukowego i organizacji pozarządowych z całego świata.

  • Konferencje English – skupiają ok. 100 uczestników, wśród których jest wiele znanych postaci, i stanowią okazję do prowadzenia szeroko zakrojonych dyskusji o aktualnych problemach.
  • Seminaria English – skupiają ok. 40 uczestników i służą gruntownej analizie określonych tematów o charakterze regionalnym lub politycznym.
  • Grupy robocze English – skupiają ok. 20 uczestników i zbierają się regularnie, aby monitorować wydarzenia w danym regionie lub rozwój konkretnej polityki.

Materiały prasowe

Pracownicy naukowi IUESB regularnie opracowują specjalistyczne komentarze dla prasy oraz nadawców radiowych i telewizyjnych na temat kluczowych kwestii polityki zagranicznej i bezpieczeństwa UE. Więcej informacji o obszarach wiedzy specjalistycznej, jakimi zajmuje się EUISS, można znaleźć na stronach pracowników naukowych DeutschEnglishfrançais albo na stronie dyrektora instytutu Englishfrançais.

Informacje dla dziennikarzy oraz na temat możliwości przeprowadzenia wywiadu dostępne są na specjalnej stronie internetowej English.

KONTAKT

Pytania o charakterze ogólnym

Proszę zadzwonić pod numer telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Więcej o usłudze

Wyślij pytanie e-mailem

Dane kontaktowe i informacje o wizytach w instytucjach, kontakty z prasą

Jak ulepszyć ten portal?

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

TakNie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?