You are here:

Instytut Unii Europejskiej Studiów nad Bezpieczeństwem

IUESB jest ośrodkiem analitycznym UE zajmującym się polityką zagraniczną.

IUESB został utworzony w 2002 r. w ramach unijnej wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (WPZiB), aby wspierać wspólne podejście do kwestii bezpieczeństwa w UE, pomagać w rozwijaniu i kształtowaniu WPZiB i wnosić wkład w dyskusję nad kwestiami strategicznymi.

EUISS:

  • jest w pełni autonomiczną agencją
  • bada istotne z punktu widzenia UE zagadnienia związane z bezpieczeństwem i stanowi forum dla wymiany poglądów
  • przygotowuje analizy i opracowuje prognozy dla Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (KPiB) oraz dla Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa / wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej
  • został ustanowiony na podstawie wspólnego działania Rady 2001/554pdf (zmienionego wspólnym działaniem Rady 2006/1002pdf).

Finansowanie i nadzór

Instytut jest finansowany przez kraje UE zgodnie z metodą podziału kosztów na podstawie PNB, i zarządza nim:

  • Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa (KPiB) – sprawujący nadzór polityczny
  • Zarząd – określający zasady budżetowe i administracyjne oraz zatwierdzający program pracy instytutu (Zarządowi przewodniczy Wysoki Przedstawiciel / wiceprzewodniczący).

Publikacje

Instytut wydaje różne rodzaje publikacji dotyczących międzynarodowej wspólnoty strategicznej. Subskrybuj powiadomienia e-mail Wybierz wersję językową tego linka   Deutsch (de) English (en) français (fr) o nowych publikacjach IUESB.

Wydarzenia

Celem wydarzeń organizowanych przez IUESB jest zwiększenie zdolności analitycznych UE i promowanie współpracy eksperckiej w celu wspomagania polityki zagranicznej i bezpieczeństwa UE. W spotkaniach tych uczestniczą przedstawiciele organów decyzyjnych, urzędnicy UE, eksperci krajowi oraz przedstawiciele środowiska naukowego i organizacji pozarządowych z całego świata.

Materiały dla prasy

Pracownicy naukowi IUESB regularnie opracowują specjalistyczne komentarze dla prasy oraz nadawców radiowych i telewizyjnych na temat kluczowych kwestii polityki zagranicznej i bezpieczeństwa UE. Więcej informacji o obszarach wiedzy specjalistycznej, jakimi zajmuje się EUISS, można znaleźć na stronach pracowników naukowych Wybierz wersję językową tego linka   Deutsch (de) English (en) français (fr) albo na stronie dyrektora instytutu Wybierz wersję językową tego linka   Deutsch (de) English (en) français (fr) .
 

Instytut Unii Europejskiej Studiów nad Bezpieczeństwem

Kontakt

Adres

100 avenue de Suffren

F-75015 Paris

France

Tel
+33 1 56 89 19 30
Faks
+33 1 56 89 19 31