Instituut voor veiligheidsstudies van de EU

Het IVSEU is de EU-denktank voor buitenland beleid.

Het is in 2002 opgericht als onderdeel van het gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid (GBVB) om een gemeenschappelijke veiligheidscultuur voor de EU te scheppen, het GBVB te ontwikkelen en te plannen en het debat te verrijken.

Het IVSEU:

  • is volledig autonoom
  • doet onderzoek naar veiligheidskwesties die relevant zijn voor de EU en biedt een forum voor debat
  • maakt analyses en prognoses voor het Politiek en Veiligheidscomité en voor de Hoge vertegenwoordiger van de EU voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid/vice-voorzitter van de Europese Commissie
  • is opgericht bij Gemeenschappelijk Optreden 2001/554 van de Raad (gewijzigd bij Gemeenschappelijk Optreden 2006/1002 )

Financiering en overzicht

Het instituut wordt gefinancierd door de EU-landen, volgens een kostenverdeling op basis van het bnp. Het wordt beheerd door:

  • het Politiek en Veiligheidscomité dat toezicht op het beleid houdt
  • de Raad die budgettaire en bestuurlijke regels opstelt en het werkprogramma van het instituut moet goedkeuren. De Raad wordt voorgezeten door de Hoge vertegenwoordiger.

Publicaties

Het instituut brengt diverse publicaties uit. Wilt u op de hoogte blijven? Neem een abonnement op de e-mailservice English van het IVSEU.

Chaillot Papers EnglishDe belangrijkste publicaties van het instituut zijn de Chaillot Papers over alle onderwerpen die momenteel van belang zijn voor de veiligheid van de EU. Zij zijn zowel door externe deskundigen als door onderzoekers van het IVSEU geschreven .
Boeken EnglishDe boeken van het IVSEU bevatten grondige studies naar gespecialiseerde onderwerpen.
Verslagen EnglishDe verslagen van het IVSEU gaan over omvangrijke onderzoeksprojecten en evenementen.
Beleidsnota's DeutschEnglishfrançais Beleidsnota's zijn korte, actuele en beleidsgeoriënteerde analyses van specifieke kwesties binnen het buitenlands- en veiligheidsbeleid.
Incidentele publicaties DeutschEnglishfrançais Incidentele publicaties worden meestal door tijdelijke onderzoekers geschreven en gaan over onderwerpen die van belang zijn voor Europese veiligheid.
Online analyses DeutschEnglishfrançais/opiniestukken DeutschEnglishfrançaisDeze analyses en opiniestukken gaan over diverse onderwerpen die interessant kunnen zijn voor besluitvormers en beleidsmakers. Ze zijn geschreven door onderzoekers van het IVSEU en externe deskundigen.

Evenementen

De evenementen van het IVSEU zijn bedoeld om het analytisch vermogen binnen de EU te verbeteren en een netwerk van deskundigen op te bouwen, ter ondersteuning van het buitenlands- en veiligheidsbeleid van de EU. Bij deze evenementen komen besluitvormers, EU-functionarissen, academici, nationale deskundigen, en vertegenwoordigers van ngo’s uit de hele wereld bijeen.

  • conferenties English (ca. 100 deelnemers, waaronder bekende persoonlijkheden): bieden de mogelijkheid tot brede discussies
  • seminars English (ca. 40 deelnemers): hier wordt grondig ingegaan op specifieke onderwerpen, vaak gericht op een regio of beleidsaspect
  • task forces English (ca. 20 deelnemers): komen regelmatig bijeen om evenementen in een bepaalde regio of ontwikkelingen op een beleidsterrein te evalueren

Pers

De onderzoekers van het IVSEU geven regelmatig deskundige toelichtingen in de media over het buitenlands- en veiligheidsbeleid van de EU. De specialisaties van de IVSEU-onderzoekers zijn te vinden op de onderzoekerspagina's DeutschEnglishfrançais en op de pagina van de directeur Englishfrançais.

Informatie voor de pers, o.a. over interviewmogelijkheden, vindt u op de perspagina English.

CONTACT

Algemene inlichtingen

Bel
00 800 6 7 8 9 10 11 Nadere informatie

E-mail ons uw vragen

Contactgegevens instellingen, bezoekersdiensten, persdiensten

Help ons verbeteren

Gevonden wat u zocht?

JaNee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?