Mogħdija tan-navigazzjoni

L-Istitut ta’ l-Unjoni Ewropea għall-Istudji dwar is-Sigurtà

EUISS huwa t-think tank dwar il-politika barranija tal-UE.

Ġie mwaqqaf fl-2002 taħt il-politika estera u ta' sigurtà komuni (PESK) tal-Unjoni biex jippromwovi kultura ta' sigurtà komuni għall-UE, jgħin fl-iżvilupp tal-PESK, u jsaħħaħ id-dibattitu strateġiku.

EUISS:

  • huwa kompletament awtonomu
  • jirriċerka kwistjonijiet ta' sikurezza relevanti għall-UE u jipprovdi forum għad-dibattitu
  • jipproduċi analiżi u tbassir għall-Kumitat Politiku u tas-Sigurtà (PSC) u l-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika tas-Sigurtà/ il-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea (HR/VP)
  • ġie mwaqqaf mill-Azzjoni konġunta tal-Kunsill 2001/554 (emendata mill-Azzjoni konġunta tal-Kunsill 2006/1002 ).

Finanzjament u sorveljanza

L-Istitut huwa ffinanzjat mill-pajjiżi tal-UE, skont il-formula tan-nefqa maqsuma bbażata fuq il-PGD, u gvernat

  • bil-Kumitat Politiku u tas-Sigurtà (PSC) – li jeżerċita sorveljanza politika
  • il-Bord – jistipola r-regoli baġitarji u amministrattivi u japprova l-programm ta' ħidma tal-Istitut (presedut minn HR/VP).

Il-pubblikazzjonijiet

L-Istitut jippubblika bosta tipi ta' pubblikazzjonijiet għall-komunità strateġika internazzjonali. Abbona mal-avviżi bl-email English ta' EUISS biex tiġi infurmat dwar pubblikazzjonijiet ġodda.

Chaillot Papers EnglishIl-pubblikazzjoni ewlenija tal-Istitut hija s-serje ta' Chaillot Papers dwar it-temi kollha ta' relevanza attwali għas-sigurtà tal-UE. Miktuba minn esperti esterni u riċerkaturi tal-Istitut, huma bbażati fuq riċerka u kompetenzi kollettivi u individwali.
Il-kotba EnglishIl-Kotba huma studji dettaljati dwar temi speċifiċi.
Rapporti EnglishIr-Rapporti ISS jiffukaw fuq proġetti ta' riċerka ewlenin ta' EUISS kif ukoll fuq avvimenti topiċi, b'narrazzjoni tal-proċeduri kif ukoll analiżi oriġinali
Taqsiriet ta' Politika DeutschEnglishfrançaisIt-Taqsiriet tal-Politika huma analiżi qasira, f'waqtha u orjentata fuq il-politika ta' kwistjonijiet speċifiċi tal-politika barranija u ta' sigurtà.
Dokumenti Oħra DeutschEnglishfrançais Dokumenti oħra huma temi dwar kwistjonijiet speċifiċi rilevanti għas-sigurtà Ewropea, il-biċċa l-kbira miktuba minn riċerkaturi mistednin.
Analiżi DeutschEnglishfrançais/opinjonijiet DeutschEnglishfrançais onlajnKemm l-analiżi kif ukoll l-opinjonijiet ikopru għadd ta' temi u jindirizzaw kwistjonijiet ta' interess speċifiku għal min jieħu d-deċiżjonijiet u għal min ifassal il-politika u huma miktuba mir-riċerkaturi tal-Istitut u minn esperti esterni.

Avvenimenti

L-avvenimenti tal-EUISS isiru biex itejjbu l-kapaċità analitika tal-UE u jippromwovu netwerk ta' kompetenza f'appoġġ għall-politika barranija u ta' sigurtà tal-UE. Ilaqqgħu lil dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet ma' uffiċjali tal-UE, akkademiċi, esperti nazzjonali, u raprezentatnti tal-NGOs minn madwar id-dinja.

  • konferenzi English – madwar 100 parteċipant, b'persuni magħrufa, joffru opportunità għal diskussjonijiet wiesgħa dwar kwistjonijiet attwali
  • seminars English – madwar 40 parteċipant, diskussjoni dettaljata ta' temi speċifiċi, spiss b'bias reġjonali jew politiku
  • task forces English – madwar 20 parteċipant, jiltaqgħu regolarment biex jissorveljaw avvenimenti f'reġjun partikolari jew żviluppi f'qasam politiku partikolari.

L-istampa

Riċerkaturi tal-EUISS jipprovdu kummentarju espert b'mod regolari għall-midja kemm stampata kif ukoll tax-xandir, dwar kwistjonijiet ta' politika barranija u ta' sigurtà tal-UE Għal dettalji dwar l-oqsma ta' kompetenza tal-EUISS, jekk jogħġbok ara l-paġni tar-Riċerkaturi DeutschEnglishfrançais jew il-paġna tad-Direttur Englishfrançais.

Għal informazzjoni dwar l-istampa jew talbiet għal intervisti jekk jogħġbok żur il-paġna tal-istampa English.

Għina nitjiebu

Sibt l-informazzjoni li kont qed tfittex?

IvaLE

X'kont qed tfittex?

Għandek xi suġġerimenti?