Navigācijas ceļš

Eiropas Savienības Drošības izpētes institūts

Eiropas Savienības Drošības izpētes institūts ir ES ideju laboratorija ārējo attiecību jomā.

Institūts izveidots 2002. gadā atbilstīgi Eiropas Savienības kopējai ārpolitikai un drošības politikai (KĀDP). Tā mērķis ir veicināt vienotu ES pieeju drošības jautājumiem, palīdzēt izstrādāt KĀDP un bagātināt stratēģisko diskusiju.

Institūts

  • ir pilnīgi autonoms,
  • pēta drošības jautājumus, kas svarīgi Eiropas Savienībai, un ir forums diskusijām,
  • sagatavo analīzes un izstrādā prognozes Politikas un drošības komitejai (PDK) un ES augstajam pārstāvim ārlietās un drošības politikas jautājumos (Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniekam),
  • izveidots, pamatojoties uz Padomes Vienoto rīcību 2001/554 (tā grozīta ar Padomes Vienoto rīcību 2006/1002 ).

Finansējums un publikācijas

Institūta darbību finansē ES dalībvalstis. Tas, cik katrai valstij jāmaksā, atkarīgs no tās iekšzemes kopprodukta. Institūtu vada:

  • Politikas un drošības komiteja (PDK), kas nodrošina politisko uzraudzību;
  • valde, kas nosaka budžetu un administratīvos noteikumus, kā arī apstiprina institūta darba programmu (valdi vada ES augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos).

Publikācijas

Institūts sagatavo dažādas publikācijas par starptautiskas stratēģijas tematiku. Ja gribat, lai jūs informē par jaunām publikācijām, pievienojieties institūta vēstkopai English.

Monogrāfijas Chaillot PaperEnglishSvarīgākās institūta publikācijas ir sērijā Chaillot Papers izdotās monogrāfijas par dažādiem ES drošībai būtiskiem jautājumiem. To autori ir ārēji speciālisti un institūta pētnieki, un to pamatā ir gan kolektīvi, gan individuāli pētījumi.
Grāmatas English Grāmatas ir padziļināti pētījumi par specifiskiem tematiem.
Ziņojumi English Drošības izpētes institūta ziņojumos galvenā uzmanība pievērsta institūta pētnieciskajiem projektiem, aktualitātēm, analīzei.
Politikas kopsavilkumi DeutschEnglishfrançais Politikas kopsavilkumi ir īsi, periodiski un analītiski ārējo attiecību un drošības politikas izklāsti.
Eseju sērija Occasional PapersDeutschEnglishfrançaisOccasional Papers sērijā publicē esejas par jautājumiem, kas svarīgi Eiropas drošībai. Parasti to autori ir vieszinātnieki.
Tīmeklī publicēta analīze DeutschEnglishfrançais un atzinumi DeutschEnglishfrançaisGan analītiskie raksti, gan atzinumi ir par ļoti dažādiem tematiem, kas ir īpaši svarīgi lēmumu pieņēmējiem un politikas plānotājiem. To autori ir institūta pētnieki un no ārienes piesaistīti eksperti.

Pasākumi

Institūts rīko dažādus pasākumus, lai vairotu ES analītisko kapacitāti un veidotu speciālistu sadarbības tīklus, kas noderīgi ES ārlietu un drošības politikas veidošanā. Tajos pulcējas lēmumu pieņēmēji, ES ierēdņi, zinātnieki, valstu eksperti un NVO pārstāvji no visas pasaules.

  • Konferencēs English ir apmēram 100 dalībnieku. Tajās piedalās plaši pazīstami sabiedriski darbinieki, un tur ir iespēja diskutēt par visdažādākajiem aktuāliem jautājumiem.
  • Semināros English parasti ir aptuveni 40 dalībnieku. Tajos padziļināti apspriež konkrētus tematus, bieži vien no reģionāla skatpunkta.
  • Darba grupās English ir apmēram 20 dalībnieku. Tās tiekas regulāri, lai novērotu notikumus konkrētos reģionos vai tendences kādā konkrētā politikas jomā.

Publikācijas presē

Institūta zinātniskie līdzstrādnieki bieži sniedz speciālista komentāru par ES ārpolitiku un drošību gan gan presē, gan radio un televīzijā. Vairāk par jautājumiem, kuros institūts specializējies, varat uzzināt mūsu pētnieku lapās DeutschEnglishfrançais vai direktora lapā Englishfrançais.

Ja vajadzīga informācija presei vai vēlaties sarunāt interviju, ielūkojieties presei paredzētajā lapā English.

KONTAKTI

Ja jums ir vispārīgi jautājumi

Zvaniet pa tālr.
00 800 6 7 8 9 10 11 Sīkāk par šo pakalpojumu

Sūtiet jautājumus pa e-pastu

Iestāžu kontaktinformācija un ziņas par to apmeklējumiem, kontakti presei

Atsauksmes

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?