Naršymo kelias

Europos Sąjungos saugumo studijų institutas

Europos Sąjungos saugumo studijų institutas (ESSSI) yra ES užsienio politikos ekspertų grupė.

Jis įsteigtas 2002 m. vykdant ES bendrąją užsienio ir saugumo politiką (BUSP) bendrai ES saugumo kultūrai propaguoti, strateginėms diskusijoms praturtinti, taip pat padėti planuoti bei plėtoti BUSP.

Europos Sąjungos saugumo studijų institutas:

  • yra visiškai autonomiškas,
  • jame atliekami Europos Sąjungai svarbių saugumo klausimų tyrimai, be to, jis yra diskusijų vieta,
  • jame rengiamos analizės ir prognozės Politikos ir saugumo komitetui bei Vyriausiajai ES užsienio reikalų ir saugumo politikos įgaliotinei (Europos Komisijos pirmininko pavaduotojai),
  • buvo įsteigtas Tarybos bendraisiais veiksmais 2001/554 (iš dalies pakeista Tarybos bendraisiais veiksmais 2006/1002 ).

Finansavimas ir priežiūra

Institutą finansuoja ES šalys, kurios dalijasi išlaidas atsižvelgdamos į kiekvienos šalies bendrąjį vidaus produktą, o jį valdo:

  • Politinis ir saugumo komitetas (PSK), atliekantis politinę priežiūrą,
  • valdyba, nustatanti biudžeto ir administravimo taisykles bei tvirtinanti instituto darbo programą (valdybai pirmininkauja vyriausioji įgaliotinė Komisijos pirmininko pavaduotoja).

Leidiniai

Institutas skelbia tarptautinei politikos strategijos specialistų bendruomenei skirtus kelių rūšių leidinius. Jei norėtumėte būti informuojami apie naujus leidinius, užsisakykite instituto pranešimus e. paštu English.

„Chaillot Papers“ EnglishPavyzdinis instituto leidinys yra serija Chaillot Papers, kurioje aptariamos visos šiuo metu aktualios ES saugumo temos. Išorės ekspertų ir instituto mokslininkų rašomi straipsniai pagrįsti bendrais ir individualiais moksliniais tyrimais bei kompetencija.
Knygos English Knygos skirtos išsamiems tyrimams specifinėmis temomis.
Ataskaitos English Instituto ataskaitose daugiausia dėmesio skiriama pagrindiniams ESSSI mokslinių tyrimų projektams ir aktualiems įvykiams, taip pat apibendrinamos diskusijos ir nagrinėjami rezultatai.
„Policy Briefs“ DeutschEnglishfrançais Policy Briefs – tai glausta, aktuali ir strateginė konkrečių užsienio ir saugumo politikos klausimų analizė.
„Occasional Papers“ DeutschEnglishfrançaisSerija Occasional Papers – tai daugiausiai kviestinių mokslininkų parengti tyrimai konkrečiais su Europos saugumu susijusiais klausimais.
Analizės DeutschEnglishfrançais ir nuomonės DeutschEnglishfrançais interneteInstituto mokslininkų ir išorės ekspertų analizėse bei nuomonėse aptariamos įvairiausios temos ir nagrinėjami sprendimų priėmėjus ir politikos planuotojus dominantys klausimai.

Renginiai

ESSSI renginių tikslas – stiprinti ES analitinius pajėgumus ir skatinti kurti kompetencijos tinklą siekiant remti ES užsienio ir saugumo politiką. Šie renginiai suburia sprendimų priėmėjus, ES pareigūnus, nacionalinius ekspertus, akademinės bendruomenės ir nevyriausybinių organizacijų atstovus iš viso pasaulio.

  • Konferencijos English, į kurias susirenka apie 100 dalyvių, tarp jų – gerai žinomos asmenybės, suteikia galimybę plačiu mastu diskutuoti aktualiais klausimais.
  • Seminaruose English, į kuriuos susirenka apie 40 dalyvių, išsamiai nagrinėjami konkretūs klausimai, dažnai skirti tam tikram regionui ar politikai.
  • Darbo grupės English suburia apie 20 dalyvių, reguliariai susitinkančių stebėti įvykių tam tikrame regione arba tam tikros politikos srities raidos.

Žiniasklaida

Instituto mokslininkai nuolat teikia specialistų komentarus spausdintinėje ir transliuojamojoje žiniasklaidoje svarbiais ES užsienio politikos ir saugumo klausimais. Išsamesnės informacijos apie ESSSI kompetencijos sritis pateikta mokslininkų DeutschEnglishfrançais ir direktoriaus puslapiuose Englishfrançais.

Informaciją dėl interviu ir kitą su žiniasklaida susijusią informaciją rasite spaudai skirtame puslapyje English.

KONTAKTAI

Bendra informacija

Kreipkitės nemokamu tel.
00 800 6 7 8 9 10 11 Informacija apie skambučius

Siųskite klausimus e. paštu

Lankymasis ES institucijose ir jų kontaktiniai duomenys, kontaktinė informacija žiniasklaidai

Padėkite mums tobulinti tinklalapį

Ar radote reikiamą informaciją?

TaipNe

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?