Navigációs útvonal

Az Európai Unió Biztonságpolitikai Kutatóintézete

Az Európai Unió Biztonságpolitikai Kutatóintézete (European Union Institute for Security Studies, EUISS) az EU külpolitikai „agytrösztje”.

A kutatóintézetet az EU a közös kül- és biztonságpolitika keretében hozta létre 2002-ben abból a célból, hogy elősegítse az Unión belül a közös biztonságkultúra kialakulását, a közös kül- és biztonságpolitika tervezését és fejlesztését, valamint a stratégiai vitafolyamat elmélyülését.

Az EUISS:

  • teljes mértékben autonóm ügynökség;
  • kutatásokat végez az EU szempontjából fontos biztonságpolitikai témákban és fórumot biztosít a véleménycseréhez;
  • elemzéseket és előrejelzéseket készít a Politikai és Biztonsági Bizottság (PBB) és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője/az Európai Bizottság alelnöke részére;
  • létrejöttét a 2006/1002 tanácsi együttes fellépéssel módosított 2001/554 tanácsi együttes fellépés mondta ki.

Finanszírozás és felügyelet

A kutatóintézet működését az EU tagállamai finanszírozzák. A tagállami hozzájárulások mértékének alapjául az egyes országok bruttó nemzeti terméke szolgál. Az intézetet az alábbi két szerv irányítja:

  • a politikai felügyeletet ellátó Politikai és Biztonsági Bizottság (PBB)
  • a költségvetési és adminisztratív szabályok meghatározásáért, valamint az intézet munkaprogramjának jóváhagyásáért felelős tanácskozó testület, amelyet a főképviselő/alelnök elnököl

Kiadványok

A kutatóintézet többféle kiadványt jelentet meg a nemzetközi stratégiai közösség tagjai számára. Az új kiadványok iránt érdeklődőknek azt tanácsoljuk, iratkozzanak fel az EUISS e-mail értesítő szolgáltatására English.

Chaillot Papers EnglishAz EUISS legfontosabb kiadványa a Chaillot Papers nevű sorozat, mely az EU biztonsága szempontjából aktuális témákat dolgozza fel. A külső szakértők és a kutatóintézet tudományos munkatársai által írt kiadványok alapjául a közösen, illetve egyénileg elvégzett kutatómunka és az alkotók szakismerete szolgál.
Könyvek EnglishA kutatóintézett által kiadott könyvek biztonságpolitikai témákról adnak mélyreható áttekintést.
Jelentések EnglishAz ISS-jelentések középpontjában az intézet főbb kutatási projektjei és az aktuális események állnak. A jelentések eredeti elemzésekkel ötvözik az eljárásokat ismertető beszámolókat.
Szakpolitikai tájékoztatók DeutschEnglishfrançaisA szakpolitikai tájékoztatók rövid, szakpolitikai szempontból megfogalmazott elemzést adnak konkrét és időszerű kül- és biztonságpolitikai témákról.
Eseti tanulmányok DeutschEnglishfrançaisAz eseti tanulmányok az európai biztonságpolitika szempontjából fontos témákban írt tanulmányok, melyek szerzői többnyire vendégkutatóként dolgoznak az intézetnél.
Online elemzések DeutschEnglishfrançais/vélemények DeutschEnglishfrançaisAz elemzések és a vélemények egyaránt olyan kérdésekkel foglalkoznak, melyek a döntéshozók és szakpolitikusok számára kiemelten érdekesek. A legkülönfélébb témákban írt elemzések és vélemények részben az intézet saját kutatóinak, részben külső szakértőknek a tollából kerülnek ki.

Rendezvények

Az EUISS rendezvényei azt hivatottak elősegíteni, hogy javuljanak az elemzőmunka terén az EU rendelkezésére álló képességek, továbbá hogy szakértői hálózat jöjjön létre az Unió közös kül- és belpolitikájának támogatása céljából. A rendezvények találkozási lehetőséget biztosítanak a világ különböző országaiban dolgozó döntéshozók, uniós tisztviselők, egyetemi oktatók, tagállami szakértők és civilszervezetek számára.

  • A konferenciák English, melyeken kb. 100-an vesznek részt, köztük ismert személyiségek is, az aktuális témák áttekintésére adnak lehetőséget.
  • A mintegy 40 fő részvételével megrendezett szemináriumok English konkrét kérdések mélyreható megvitatását biztosítják, gyakran valamilyen regionális vagy szakpolitikai nézőpontból.
  • A munkacsoportok English hozzávetőleg 20 főből állnak, akik rendszeresen találkoznak abból a célból, hogy az egy adott régióban vagy szakpolitikai területen végbemenő fejleményeket nyomon kövessék.

Sajtó

A kutatóintézet tudományos munkatársai rendszeresen eleget tesznek a nyomtatott sajtó és az audiovizuális média részéről érkező felkéréseknek, hogy szakértőként kommentálják a legfontosabb uniós külpolitikai és biztonságpolitikai témákat. Az EUISS munkatársainak szakterületeivel kapcsolatban a tudományos munkatársakról DeutschEnglishfrançais és az igazgatóról Englishfrançais szóló oldalak szolgálnak felvilágosítással.

Ha sajtóinformációkra van szüksége, vagy interjúfelkéréssel kíván hozzánk fordulni, kérjük, látogasson el a Sajtókapcsolat English rovat oldalaira.

Segítsen tökéletesíteni honlapunkat!

Megtalálta-e a keresett információt?

IgenNem

Milyen információt keresett?

Van-e észrevétele vagy javaslata a honlappal kapcsolatban?