You are here:

Institut Europske unije za sigurnosne studije

Institut Europske unije za sigurnosne studije (EUISS) tijelo je koje savjetuje EU u pitanjima vanjske politike.

Osnovan je 2002. u okviru Unijine zajedničke vanjske i sigurnosne politike (ZVSP) radi promicanja kulture zajedničke sigurnosti EU-a, pomoći pri razvoju i planiranju ZVSP-a te doprinosa strateškim raspravama.

EUISS:

Financiranje i nadzor

Institut financiraju države članice EU-a u skladu s formulom o podjeli troškova na temelju BDP-a, a njime upravlja:

  • Politički i sigurnosni odbor – izvršava politički nadzor
  • i Uprava – donosi proračunska i upravna pravila te odobrava program rada Instituta, pod predsjedanjem visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku/potpredsjednika Europske komisije.

Publikacije

Institut objavljuje razne publikacije za međunarodnu stratešku zajednicu. Možete se pretplatiti na obavijesti e-pošte Odaberi prijevod prethodne poveznice   Deutsch (de) English (en) français (fr) EUISS-a kako biste dobili informacije o novim publikacijama.

Događanja

Događanja u sklopu EUISS-a namijenjena su poboljšanju analitičke sposobnosti EU-a i promicanju mreže stručnjaka radi potpore vanjskoj i sigurnosnoj politici EU-a. Njima se povezuju donositelji odluka, dužnosnici EU-a, pripadnici akademske zajednice, nacionalni stručnjaci i predstavnici nevladinih udruga iz cijelog svijeta.

Mediji

Istraživači EUISS-a redovito objavljuju stručne komentare u tiskanim i radiodifuzijskim medijima o ključnim pitanjima vanjske politike i sigurnosti EU-a. Više o područjima stručnog djelovanja EUISS-a može se pronaći na stranicama istraživača Odaberi prijevod prethodne poveznice   Deutsch (de) English (en) français (fr) ili stranici direktora Instituta Odaberi prijevod prethodne poveznice   Deutsch (de) English (en) français (fr) .
 

Europski institut za sigurnosne studije

Kontakt

Adresa

100 avenue de Suffren

F-75015 Paris

France

Tel
+33 1 56 89 19 30
Faks
+33 1 56 89 19 31
PovezniceLinkovi