Institut za sigurnosne studije Europske unije

Institutu za sigurnosne studije Europske unije (EUISS) tijelo je koje savjetuje EU u pitanjima vanjske politike.

Osnovan je 2002. u okviru Unijine zajedničke vanjske i sigurnosne politike (ZVSP) radi promicanja kulture zajedničke sigurnosti EU-a, pomoći pri razvoju i planiranju ZVSP-a te doprinosa strateškim raspravama.

EUISS:

  • potpuno je neovisan
  • istražuje relevantna sigurnosna pitanja EU-a te pruža forum za raspravu
  • priprema analize i predviđanja za Politički i sigurnosni odbor (PSO) i visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku/potpredsjednika Europske komisije
  • osnovan je Zajedničkom akcijom Vijeća 2001/554 PDF (kako je izmijenjena Zajedničkom akcijom Vijeća 2006/1002 PDF).

Financiranje i nadzor

Institut financiraju države članice EU-a u skladu s formulom o podjeli troškova na temelju BDP-a, a njime upravlja:

  • Politički i sigurnosni odbor - izvršava politički nadzor
  • Uprava - donosi proračunska i upravna pravila te odobrava program rada Instituta, pod predsjedanjem visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku/potpredsjednika Europske komisije.

Publikacije

Institut objavljuje razne publikacije za međunarodnu stratešku zajednicu. Možete se pretplatiti na obavijesti e-pošte English EUISS-a kako biste dobili informacije o novim publikacijama.

Chaillot Papers EnglishVodeća publikacija Instituta izdanje je pod nazivom Chaillot Papers o svim aktualnim temama u vezi sa sigurnosti EU-a. Autori su vanjski stručnjaci i istraživači Instituta, a temelji se na zajedničkim i pojedinačnim istraživanjima i stručnom znanju.
Knjige English Knjige su podrobne studije specijaliziranih područja.
Izvješća English U Izvješćima Instituta obrađuju se najvažniji istarživački projekti EUISS-a i aktualna događanja, uključujući opis postupaka i njihovu analizu.
Analize (Policy Briefs) DeutschEnglishfrançais Izdanje Policy Briefs sažete su, pravovremene i na politiku usmjerene analize određenih pitanja vanjske i sigurnosne politike.
Eseji (Occasional papers) DeutschEnglishfrançais Izdanje Occasional Papers eseji su posvećeni određenim relevantnim pitanjima europske sigurnosti, a autori su gostujući istraživači.
Mrežne analize DeutschEnglishfrançais/mišljenja DeutschEnglishfrançaisI anal-izama i mišljenjima obuhvaćen je širok spektar tema. Posvećeni su pitanjima od posebnog interesa za donositelje odluka i kreatore politika, a pišu ih istraživači instituta i vanjski stručnjaci.

Događanja

Događanja u sklopu EUISS-a namijenjena su poboljšanju analitičke sposobnosti EU-a i promicanju mreže stručnjaka radi potpore vanjskoj i sigurnosnoj politici EU-a. Njima se povezuju donositelji odluka, dužnosnici EU-a, pripadnici akademske zajednice, nacionalni stručnjaci i predstavnici nevladinih udruga iz cijelog svijeta.

  • Konferencije English - okupljaju stotinjak sudionika, uglednih osoba, te pružaju mogućnost za sveobuhvatne rasprave o bitnim pitanjima.
  • Seminari English - okupljaju četrdesetak sudionika, a posvećeni su dubinskoj analizi određenih tema, često s fokusom na određenu regiju ili politiku.
  • Radne skupine English - okupljaju dvadesetak sudionika i redovito se sastaju kako bi pratile događanja u određenoj regiji ili određenom području politike.

Mediji

Istraživači EUISS-a redovito objavljuju stručne komentare u tiskanim i radiodifuzijskim medijima o ključnim pitanjima vanjske politike i sigurnosti EU-a. Više o područjima stručnog djelovanja EUISS-a može se pronaći na stranicama istraživača DeutschEnglishfrançais ili stranici direktora DeutschEnglishfrançais Instituta.

Informacije povezane s medijima ili zahtjevi za intervju mogu se pronaći na stranici za medije English.

KONTAKT

Upiti o općim informacijama

Nazovite
00 800 6 7 8 9 10 11 Više informacija o službi

Pošaljite Vaša pitanja e-poštom

Detalji o kontaktima i posjetama institucijama, kontakti s tiskom

Pomognite nam poboljšati

Jeste li pronašli ono što ste htjeli?

DaNe

Što ste tražili?

Imate li prijedloga?