Euroopan unionin turvallisuusalan tutkimuslaitos

Euroopan unionin turvallisuusalan tutkimuslaitos on EU:n ulkopoliittinen ajatushautomo.

Se perustettiin vuonna 2002 osana EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan (YUTP) tukirakenteita. Sen tehtävänä on edistää EU:n yhteisiä turvallisuuskäytäntöjä, avustaa YUTP:n kehittämisessä ja suunnittelussa sekä rikastuttaa keskustelua EU:n turvallisuusstrategiasta.

Euroopan unionin turvallisuusalan tutkimuslaitos

Rahoitus ja hallinto

Tutkimuslaitoksen rahoituksesta vastaavat EU:n jäsenmaat. Kustannukset jaetaan suhteessa kunkin maan bruttokansantuloon. Laitoksella on kaksi hallintoelintä:

  • Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean (PTK) tehtävänä on tutkimuslaitoksen toiminnan poliittinen valvonta.
  • Johtokunta päättää talousarviota ja hallintoa koskevista säännöistä ja hyväksyy laitoksen työohjelman. Sen puheenjohtajana toimii unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja.

Julkaisut

Tutkimuslaitos julkaisee erilaisia kansainvälisen politiikan strategiaa käsitteleviä julkaisuja. Pyydä sähköpostiisi ilmoitus English uusista julkaisuista.

Chaillot Papers -julkaisusarja EnglishTutkimuslaitoksen lippulaivajulkaisut kuuluvat Chaillot Papers -julkaisusarjaan, jossa käsitellään EU:n turvallisuuden kannalta keskeisiä aiheita. Ulkoisten asiantuntijoiden ja laitoksen oman tutkimushenkilöstön kirjoittamat julkaisut perustuvat yhteisiin ja yksittäisiin tutkimushankkeisiin ja asiantuntijatietoon.
Keskusteluasiakirjat English Keskusteluasiakirjoissa tarkastellaan perusteellisemmin erityisaiheita.
Raportit English Raporteissa keskitytään tärkeimpiin EUTT:n tutkimushankkeisiin ja ajankohtaisiin tapahtumiin. Tapahtumaselostusten lisäksi raporteissa esitetään asiantuntija-analyyseja.
Poliittiset katsaukset DeutschEnglishfrançaisTutkimuslaitoksen julkaisemat ulko- ja turvallisuuspoliittiset katsaukset ovat tiiviitä, ajankohtaisia analyyseja politiikan alan erityiskysymyksistä.
Yksittäiset julkaisut DeutschEnglishfrançaisEUTT:n yksittäisissä julkaisuissa vierailevat tutkijat tarkastelevat Euroopan turvallisuuskysymyksiä eri näkökulmista.
Verkossa julkaistavat analyysit DeutschEnglishfrançais ja asiantuntija-arviot DeutschEnglishfrançaisSekä analyyseissa että asiantuntija-arvioissa käsitellään monenlaisia ulko- ja turvallisuuspoliittisia aiheita. Laitoksen tutkimushenkilöstön ja ulkoisten asiantuntijoiden laatimissa artikkeleissa keskitytään päätöksentekijöiden ja poliittisten strategioiden laatijoiden kannalta kiinnostaviin aiheisiin.

Tapahtumat

EUTT:n järjestämien tapaamisten tarkoituksena on vahvistaa EU:n analyyttisia valmiuksia ja edistää EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa tukevan asiantuntijaverkoston toimintaa. Niihin osallistuu päätöksentekijöitä, EU-virkamiehiä, tutkijoita, kansallisia asiantuntijoita ja valtiosta riippumattomien järjestöjen edustajia eri puolilta maailmaa.

  • EUTT:n järjestämät kokoukset English tarjoavat noin sadalle keskeiselle vaikuttajalle mahdollisuuden keskustella ajankohtaisista aiheista.
  • Seminaareihin English osallistuu yleensä noin 40 edustajaa, ja niissä tarkastellaan tarkemmin alueellisia tai poliittisia erityiskysymyksiä
  • Erityistyöryhmien English toimintaan osallistuu noin 20 edustajaa, jotka tapaavat säännöllisesti arvioidakseen tietyn alueen tai politiikan alan kehitystä.

Media

EUTT:n tutkimushenkilöstö kommentoi säännöllisesti eri medioissa EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan liittyviä keskeisiä kysymyksiä. Lisätietoa EUTT:n asiantuntemukseen kuuluvista aloista on tutkimushenkilöstöä DeutschEnglishfrançais käsittelevässä osiossa ja tutkimuslaitoksen johtajan Englishfrançais sivulla.

Mediatiedusteluista ja haastattelupyynnöistä on lisätietoa media English-osiossa.

YHTEYDENOTOT

Yleisluontoiset kyselyt

Soita numeroon
00 800 6 7 8 9 10 11 Tietoa puhelinpalvelusta

Lähetä sähköpostia

EU-elinten yhteystiedot, vierailut ja mediakontaktit

Auta meitä kehittämään sivustoa

Löysitkö etsimäsi tiedon?

KylläEn

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.