Euroopan unionin turvallisuusalan tutkimuslaitos

Euroopan unionin turvallisuusalan tutkimuslaitos (EUTT) on EU:n ulkopoliittinen ajatushautomo.

Se perustettiin vuonna 2002 osaksi EU:n yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa (YUTP). Sen tehtävänä on edistää EU:n yhteisiä turvallisuuskäytäntöjä, avustaa YUTP:n kehittämisessä ja suunnittelussa sekä osallistua keskusteluun EU:n turvallisuusstrategiasta.

EUTT

  • on täysin itsenäinen erillisvirasto
  • tutkii EU:lle merkityksellisiä turvallisuuskysymyksiä ja tarjoaa foorumin keskustelulle
  • tekee analyyseja ja ennusteita poliittisten ja turvallisuusasioiden komitealle (PTK) ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle (joka toimii myös Euroopan komission varapuheenjohtajana)
  • perustettiin neuvoston hyväksymän yhteisen toiminnan 2001/554 nojalla (jota on muutettu neuvoston hyväksymällä yhteisellä toiminnalla 2006/1002 ).

Rahoitus ja hallinto

Tutkimuslaitoksen rahoituksesta vastaavat EU:n jäsenmaat. Kustannukset jaetaan suhteessa kunkin maan bruttokansantuloon. Laitoksella on kaksi hallintoelintä:

  • Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean (PTK) tehtävänä on tutkimuslaitoksen toiminnan poliittinen valvonta.
  • Johtokunta päättää talousarviota ja hallintoa koskevista säännöistä ja hyväksyy laitoksen työohjelman. Sen puheenjohtajana toimii unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja.

Julkaisut

Tutkimuslaitos julkaisee erilaisia kansainvälisen politiikan strategiaa käsitteleviä julkaisuja. Pyydä sähköpostiisi ilmoitus DeutschEnglishfrançais uusista julkaisuista.

Tapahtumat

EUTT:n järjestämien tapaamisten tarkoituksena on vahvistaa EU:n analyyttisia valmiuksia ja edistää EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa tukevan asiantuntijaverkoston toimintaa. Niihin osallistuu päätöksentekijöitä, EU-virkamiehiä, tutkijoita, kansallisia asiantuntijoita ja valtiosta riippumattomien järjestöjen edustajia eri puolilta maailmaa.

  • EUTT:n järjestämät kokoukset DeutschEnglishfrançais tarjoavat noin sadalle keskeiselle vaikuttajalle mahdollisuuden keskustella ajankohtaisista aiheista.
  • Seminaareihin DeutschEnglishfrançais osallistuu yleensä noin 40 edustajaa, ja niissä tarkastellaan tarkemmin alueellisia tai poliittisia erityiskysymyksiä.
  • Erityistyöryhmien DeutschEnglishfrançais toimintaan osallistuu noin 20 edustajaa, jotka tapaavat säännöllisesti arvioidakseen tietyn alueen tai politiikan alan kehitystä.

Media

EUTT:n tutkimushenkilöstö kommentoi säännöllisesti eri medioissa EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikan keskeisiä kysymyksiä. Lisätietoa EUTT:n asiantuntemukseen kuuluvista aloista on tutkimushenkilöstöä DeutschEnglishfrançais käsittelevässä osiossa ja tutkimuslaitoksen johtajan sivulla DeutschEnglishfrançais.

YHTEYDENOTOT

Yleisluontoiset kyselyt

Soita numeroon
00 800 6 7 8 9 10 11 Tietoa puhelinpalvelusta

Lähetä sähköpostia

EU-elinten yhteystiedot, vierailut ja mediakontaktit

Auta meitä kehittämään sivustoa

Löysitkö etsimäsi tiedon?

KylläEn

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.