Euroopa Liidu Julgeoleku-uuringute Instituut

Euroopa Liidu Julgeoleku-uuringute Instituut (EUISS) on ELi välispoliitika eksperdiorganisatsioon.

See asutati 2002. aastal liidu ühise välis- ja julgeolekupoliitika (ÜVJP) raames, et edendada ühist julgeolekukultuuri ELis, aidata arendada ja kavandada ÜVJPd ning rikastada asjaomast strateegilist arutelu.

EUISS:

  • on täiesti sõltumatu;
  • uurib ELi jaoks olulisi julgeolekuküsimusi ning on arutelufoorumiks;
  • koostab poliitika- ja julgeolekukomiteele (PJK) ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale / komisjoni asepresidendile analüüse ja prognoose;
  • asutati nõukogu ühismeetmega 2001/554 (mida muudeti nõukogu ühismeetmega 2006/1002 ).

Rahastamine ja järelevalve

Instituuti rahastavad ELi liikmesriigid, lähtudes RKT-põhisest kulude jagamise skeemist, ning seda juhivad:

  • poliitika- ja julgeolekukomitee (PJK), kes teostab poliitilist järelevalvet;
  • juhatus, kes kehtestab eelarve- ja haldusnormid ning kiidab heaks instituudi tööprogrammi. (Juhatuse esimeheks on liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja / komisjoni asepresident).

Väljaanded

Instituut avaldab erinevaid väljaandeid. Tellige EUISSi meiliteated DeutschEnglishfrançais, et olla kursis uute väljaannete ilmumisega.

Üritused

EUISSi üritusi korraldatakse ELi analüütilise suutlikkuse tõhustamiseks ja ekspertide võrgustiku edendamiseks ELi välis- ja julgeolekupoliitika toetamise eesmärgil. Nende raames saavad kokku poliitikakujundajad, ELi ametnikud, akadeemikud, riiklikud eksperdid ja valitsusväliste organisatsioonide esindajad kogu maailmast.

  • Konverentsid DeutschEnglishfrançais – umbes 100 osavõtjat, kelle hulgas on tuntud persoonid, ning mis pakuvad võimaluse erinevateks aruteludeks aktuaalsetel teemadel.
  • Seminarid DeutschEnglishfrançais – umbes 40 osavõtjat, konkreetsete teemade süvakäsitlus, sageli piirkondliku või poliitilise suunitlusega.
  • Töörühmad DeutschEnglishfrançais – umbes 20 osavõtjat. Kohtutakse korrapäraselt, et jälgida sündmusi konkreetses piirkonnas või arenguid konkreetses poliitikavaldkonnas.

Meedia

EUISS teadustöötajad esitavad korrapäraselt eksperdiarvamusi nii trüki- kui ringhäälingumeediale oluliste ELi välis- ja julgeolekuküsimuste kohta. Üksikasjalikuma teabe saamiseks EUISSI pädevusvaldkondade kohta tutvuge palun teadustöötajate lehekülgedega DeutschEnglishfrançais või direktori leheküljega DeutschEnglishfrançais.

Aidake meil veebisaiti täiustada

Kas leidsite otsitava teabe?

JahEi

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?