Διαδρομή πλοήγησης

Ινστιτούτο Μελετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Θέματα Ασφαλείας (EUISS)

Το EUISS είναι η "δεξαμενή σκέψης" της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής.

Συστάθηκε το 2002 στο πλαίσιο της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ), με σκοπό να προωθήσει τη διαμόρφωση μιας κοινής πολιτικής στα θέματα ασφαλείας της ΕΕ, την ανάπτυξη της ΚΕΠΠΑ και τη συζήτηση θεμάτων στρατηγικής.

Το EUISS:

  • είναι πλήρως αυτόνομο
  • πραγματοποιεί έρευνες για θέματα ασφαλείας που αφορούν την ΕΕ, ενώ λειτουργεί και ως φόρουμ συζήτησης
  • προετοιμάζει αναλύσεις και προβλέψεις τις οποίες υποβάλλει στην Επιτροπή Πολιτικής και Ασφαλείας (PSC) καθώς και στην Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφαλείας / αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΥΕ/ΑΠ)
  • συστάθηκε με την Κοινή Δράση 2001/554 του Συμβουλίου (όπως τροποποιήθηκε με την Κοινή Δράση 2006/1002 του Συμβουλίου ).

Χρηματοδότηση και εποπτεία

Το Ινστιτούτο χρηματοδοτείται από τα κράτη μέλη της ΕΕ και η κατανομή του σχετικού κόστους γίνεται με βάση το ΑΕΠ κάθε κράτους. Υπεύθυνοι για τη διοίκηση του Ινστιτούτου είναι

  • η Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας (PSC), η οποία ασκεί την πολιτική εποπτεία,
  • και το διοικητικό συμβούλιο, το οποίο καθορίζει τους δημοσιονομικούς και διοικητικούς κανόνες και εγκρίνει το πρόγραμμα εργασίας του Ινστιτούτου (υπό την προεδρία της ΥΕ/ΑΠ).

Εκδόσεις

Το Ινστιτούτο εκδίδει διάφορες δημοσιεύσεις που απευθύνονται στη διεθνή κοινότητα στρατηγικού σχεδιασμού. Εγγραφείτε στο δίκτυο επικοινωνίας του EUISS για να ενημερώνεστε με ηλεκτρονικό μήνυμα English κάθε φορά που εκδίδεται νέα δημοσίευση.

Έγγραφα Chaillot EnglishΗ σημαντικότερη έκδοση του Ινστιτούτου είναι τα λεγόμενα "έγγραφα Chaillot", τα οποία πραγματεύονται θέματα που αφορούν την ασφάλεια της ΕΕ. Τα έγγραφα αυτά συντάσσονται από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες και υπότροφους ερευνητές του Ινστιτούτου και αποτελούν προϊόν τόσο συλλογικής όσο και ατομικής έρευνας και εμπειρογνωσίας.
Βιβλία EnglishΤα βιβλία που εκδίδει το Ινστιτούτο αποτελούν ενδελεχείς μελέτες ειδικών θεμάτων.
Εκθέσεις EnglishΟι εκθέσεις ISS έχουν ως αντικείμενο σημαντικές έρευνες ή θεματικές εκδηλώσεις του EUISS.
Ενημερωτικά δελτία DeutschEnglishfrançaisΤα ενημερωτικά δελτία αποτελούν συνοπτικές και επίκαιρες αναλύσεις συγκεκριμένων θεμάτων της εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφαλείας. Στόχος τους είναι η διαμόρφωση πολιτικής.
Περιοδικά έγγραφα DeutschEnglishfrançaisΤα περιοδικά έγγραφα είναι εκθέσεις επί συγκεκριμένων θεμάτων ασφαλείας που αφορούν την Ευρώπη. Συντάσσονται ως επί το πλείστον από επισκέπτες ερευνητές.
Αναλύσεις DeutschEnglishfrançais/Γνώμες DeutschEnglishfrançais που δημοσιεύονται στο ΔιαδίκτυοΤόσο οι αναλύσεις όσο και οι γνώμες καλύπτουν ευρύ φάσμα θεμάτων και πραγματεύονται ζητήματα ειδικού ενδιαφέροντος για υπευθύνους λήψης αποφάσεων και χάραξης πολιτικής. Συντάσσονται δε από ερευνητές του Ινστιτούτου και εξωτερικούς εμπειρογνώμονες.

Εκδηλώσεις

Οι εκδηλώσεις του EUISS σκοπό έχουν να βελτιώσουν την ικανότητα σύνταξης αναλύσεων της ΕΕ και να δημιουργήσουν ένα δίκτυο εμπειρογνωμόνων που θα στηρίζει την εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας της Ένωσης. Οι εκδηλώσεις αυτές διευκολύνουν την επαφή ανάμεσα σε υπευθύνους λήψης αποφάσεων, αξιωματούχους της ΕΕ, πανεπιστημιακούς, εθνικούς εμπειρογνώμονες και εκπροσώπους ΜΚΟ απ' όλον τον κόσμο.

  • συνέδρια English (γύρω στους 100 συμμετέχοντες, μεταξύ των οποίων γνωστές προσωπικότητες - συζήτηση ειδικών θεμάτων)
  • σεμινάρια English (γύρω στους 40 συμμετέχοντες, εις βάθος ανάλυση θεμάτων για συγκεκριμένες περιφέρειες ή πολιτικές)
  • ομάδες εργασίας English (γύρω στους 20 συμμετέχοντες, τακτικές συνεδριάσεις με σκοπό την παρακολούθηση των γεγονότων σε μια συγκεκριμένη περιοχή ή των εξελίξεων σε έναν συγκεκριμένο τομέα πολιτικής).

Τύπος

Οι ερευνητές του EUISS σχολιάζουν τακτικά στα ΜΜΕ θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας της ΕΕ. Για περισσότερες πληροφορίες γύρω από τους τομείς ειδίκευσης του EUISS, επισκεφθείτε τις σελίδες για τους Υποτρόφους Ερευνητές (Research Fellows DeutschEnglishfrançais ή την ιστοσελίδα του Διευθυντή του Ινστιτούτου Englishfrançais.

Για θέματα Τύπου ή συνεντεύξεις, επισκεφθείτε τη σελίδα του Τύπου English.

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το δικτυακό τόπο

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

ΝαιΌχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;