Den Europæiske Unions Institut for Sikkerhedsstudier

Den Europæiske Unions Institut for Sikkerhedsstudier (EUISS) er EU's udenrigspolitiske tænketank.

Det blev oprettet i 2002 som led i EU's fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP). Instituttet skal fremme en fælles sikkerhedskultur for EU, hjælpe med at planlægge og udvikle den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik og støtte den strategiske debat.

Instituttet:

  • er et selvstændigt agentur
  • forsker i sikkerhedsspørgsmål, der er relevante for EU, og udgør et forum for debat
  • leverer analyser og prognoser til Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité (PSC) og EU's højtstående repræsentant for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik/Europa-Kommissionens næstformand
  • blev oprettet ved Rådets fælles aktion 2001/554 (ændret ved Rådets fælles aktion 2006/1002 ).

Finansiering og tilsyn

Instituttet finansieres af EU-landene i forhold til BNI-fordelingsnøglen. Det styres af:

  • Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité – fører politisk tilsyn med aktiviteterne.
  • Bestyrelsen – fastlægger budgetmæssige og administrative regler og godkender instituttets arbejdsprogram (den højtstående repræsentant/næstformanden varetager formandskabet.

Publikationer

Instituttet udgiver en række publikationer om strategisk forskning. Tilmeld dig EUISS's nyhedsmail DeutschEnglishfrançaisog få besked om nye publikationer.

Arrangementer

EUISS's arrangementer skal forbedre EU's analytiske kapacitet og fremme et net af eksperter til støtte for EU's udenrigs- og sikkerhedspolitik. De samler beslutningstagere, EU-ansatte, akademikere, nationale eksperter og ngo-repræsentanter fra hele verden.

  • konferencer DeutschEnglishfrançais – med ca. 100 deltagere, heraf mange kendte profiler, giver mulighed for at drøfte brede aktuelle spørgsmål
  • seminarer DeutschEnglishfrançais – med ca. 40 deltagere giver mulighed for at gå i dybden med specifikke emner, ofte med fokus på regionale eller politiske områder
  • taskforcemøder DeutschEnglishfrançais – med ca. 20 deltagere gør det muligt at holde øje med udviklingen i specifikke regioner eller på særlige politiske områder.

Medier/presse

EUISS's forskere giver regelmæssigt ekspertudtalelser til både den trykte presse og andre medier om centrale udenrigs- og sikkerhedspolitiske spørgsmål. Læs mere om EUISS's ekspertområder på forskersiderne DeutschEnglishfrançais og direktørens side DeutschEnglishfrançais.

KONTAKT

Generelle forespørgsler

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Mere om vores service

E-mail dine spørgsmål

Kontakt‑ og besøgsoplysninger for institutionerne, pressekontakt

Hjælp os med at blive bedre

Fandt du det, du søgte?

JaNej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?