Cesta

Ústav Evropské unie pro studium bezpečnosti

Ústav EUISS je thinktankem EU pro oblast zahraniční politiky.

Vznikl v roce 2002 v rámci společné zahraniční a bezpečnostní politiky (SZBP) Unie a jeho úkolem je podporovat společnou bezpečnost v EU, pomáhat s tvorbou a rozvojem SZBP a obohacovat strategickou diskuzi na dané téma.

Ústav:

  • je nezávislý
  • zkoumá otázky bezpečnosti týkající se EU a poskytuje fórum pro diskuzi
  • poskytuje analýzy a prognózy pro politický a bezpečnostní výbor EP a pro vysokou představitelku EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku (místopředsedkyni Evropské komise)
  • byl zřízen na základě společné akce Rady 2001/554 (ve znění společné akce Rady 2006/1002 )

Financování a dohled

Ústav je financován členskými státy EU (podle výše jejich HNP) a řízen:

  • politickým a bezpečnostním výborem – politický dohled
  • správní radou – stanovuje rozpočtová a administrativní pravidla a schvaluje pracovní program ústavu (předsedá jí vysoká představitelka EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku)

Publikace

Ústav vydává několik druhů publikací týkajících se mezinárodních strategických témat. Jestliže chcete být o nových publikacích pokaždé informováni, můžete dostávat automatické upozornění e-mailem English.

Chaillot Papers EnglishNejdůležitější publikace ústavu najdete v řadě Chaillot Papers, která se zabývá různými aktuálními tématy bezpečnosti EU. Tyto publikace vycházejí ze společného i individuálního výzkumu a napsali je externí odborníci i výzkumní pracovníci ústavu.
Knihy English Knihy: Jde o podrobné studie specializovaných témat.
Zprávy English Zprávy EUISS: Zaměřují se na důležité výzkumné projekty a aktuální události a kombinují vyhodnocení postupů s původní analýzou.
Politické zprávy DeutschEnglishfrançais Politické zprávy: Jde o stručné, aktuální politické analýzy konkrétních otázek týkajících se zahraniční a bezpečnostní politiky.
Příležitostné publikace DeutschEnglishfrançais Příležitostné publikace: Jde o eseje o konkrétních otázkách týkajících se evropské bezpečnosti, jež většinou píší hostující odborníci.
On-line analýzy DeutschEnglishfrançais/názory DeutschEnglishfrançais Analýzy i názory se týkají celé řady témat a otázek, jimiž se zabývají tvůrci politik a rozhodovací subjekty. Píší je výzkumní pracovníci ústavu i externí odborníci.

Akce

Účelem akcí organizovaných ústavem je rozšiřovat analytickou kapacitu EU a podporovat síť odborníků, kteří se zabývají zahraniční a bezpečnostní politikou Unie. Účastní se jich političtí činitelé, úředníci EU, akademičtí pracovníci, odborníci z jednotlivých zemí a zástupci nevládních organizací z celého světa.

  • Konference English – mají většinou okolo 100 účastníků i z řad známých osobností a jsou příležitostí k rozsáhlým diskuzím o aktuálních otázkách
  • Semináře English – mají většinou okolo 40 účastníků a zabývají se konkrétními tématy, často s regionálním nebo politickým zaměřením
  • Pracovní skupiny English – mají většinou okolo 20 účastníků a setkávají se pravidelně, aby monitorovaly události v určitém regionu nebo vývoj v konkrétní politické oblasti.

Tisk

Výzkumní pracovníci ústavu se pravidelně vyjadřují k důležitým otázkám zahraniční politiky a bezpečnosti EU jak v tištěných, tak audiovizuálních médiích. Podrobnosti o oblastech odborné specializace ústavu najdete na stránkách výzkumných pracovníků DeutschEnglishfrançais nebo na stránce ředitele ústavu Englishfrançais.

Informace týkající se tisku a žádosti o interview najdete na stránce pro tisk English.

KONTAKT

Informační služba – všeobecné dotazy

Volejte na
00 800 6 7 8 9 10 11 Více informací o službě

Pošlete svůj dotaz e-mailem

Kontakty, informace o prohlídkách institucí, kontakty pro novináře

Máte nápad, jak tyto stránky vylepšit?

Nalezli jste informace, které jste hledali?

AnoNe

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?