You are here:

Ústav Evropské unie pro studium bezpečnosti

Ústav EUISS je thinktankem EU pro oblast zahraniční politiky.

Vznikl v roce 2002 v rámci společné zahraniční a bezpečnostní politiky (SZBP) Unie a jeho úkolem je podporovat společnou bezpečnost v EU, pomáhat s tvorbou a rozvojem SZBP a obohacovat strategickou diskuzi na dané téma.

Ústav:

  • je nezávislý
  • zkoumá otázky bezpečnosti týkající se EU a poskytuje fórum pro diskuzi
  • poskytuje analýzy a prognózy pro politický a bezpečnostní výbor EP a pro vysokou představitelku EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku (místopředsedkyni Evropské komise)
  • byl zřízen na základě společné akce Rady 2001/554pdf (ve znění společné akce Rady 2006/1002pdf).

Financování a dohled

Ústav je financován členskými státy EU (podle výše jejich HNP) a řízen:

  • politickým a bezpečnostním výborem – politický dohled
  • správní radou – stanovuje rozpočtová a administrativní pravidla a schvaluje pracovní program ústavu (předsedá jí vysoká představitelka EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku)

Publikace

Ústav vydává několik druhů publikací týkajících se mezinárodních strategických témat. Jestliže chcete být informováni o nových publikacích, přihlaste se k odběru novinek e-mailem Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu   Deutsch (de) English (en) français (fr) .

Akce

Účelem akcí organizovaných ústavem je zvyšovat analytickou kapacitu EU a podporovat síť odborníků, kteří se zabývají zahraniční a bezpečnostní politikou Unie. Účastní se jich političtí činitelé, úředníci EU, akademičtí pracovníci, odborníci z jednotlivých zemí a zástupci nevládních organizací z celého světa.

Tisk

Výzkumní pracovníci ústavu se pravidelně vyjadřují k důležitým otázkám zahraniční politiky a bezpečnosti EU jak v tištěných, tak audiovizuálních médiích. Podrobnosti o odborné specializaci ústavu najdete na stránkách výzkumných pracovníků Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu   Deutsch (de) English (en) français (fr) nebo na stránce ředitele ústavu Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu   Deutsch (de) English (en) français (fr) .
 

Ústav Evropské unie pro bezpečnostní studia

Kontakt

Adresa

100 avenue de Suffren

F-75015 Paris

France

Tel
+33 1 56 89 19 30
Fax
+33 1 56 89 19 31
Odkazy