Agenţia Europeană de Apărare

Agenţia Europeană de Apărare a fost înfiinţată printr-o Acţiune comună a Consiliului de Miniştri din 12 iulie 2004 EnglishPDF, în următoarele scopuri:

  1. îmbunătăţirea capacităţilor de apărare ale UE, în special în domeniul gestionării crizelor;

  2. promovarea cooperării UE în domeniul armamentului;

  3. consolidarea bazei tehnologice şi industriale de apărare a UE şi crearea unei pieţe de echipamente de apărare europene competitive;

  4. promovarea cercetării, în vederea întăririi potenţialului industrial şi tehnologic al Europei în domeniul apărării.

În consecinţă, sarcinile actuale ale Agenţiei includ:

  1. crearea unei abordări cuprinzătoare şi sistematice pentru a defini necesităţile Politicii europene de securitate şi apărare şi pentru a răspunde la aceste necesităţi; promovarea colaborărilor între statele membre ale UE în domeniul echipamentelor de apărare;

  2. acordarea de sprijin pentru dezvoltarea şi restructurarea generală a industriei europene de apărare;

  3. promovarea cercetării şi tehnologiei UE în domeniul apărării, reţinându-se totodată priorităţile politice europene;

  4. lucrul, în strânsă colaborare cu Comisia, la crearea unei pieţe europene pentru echipamentele de apărare care să fie competitivă la nivel internaţional.

„Avantajul comparativ” al Agenţiei este capacitatea acesteia de a se ocupa de toate aceste sarcini şi de a le corela astfel încât să realizeze sinergii.

Director executiv: Claude-France Arnould

CONTACT

Pentru informaţii generale

Sunaţi la
00 800 6 7 8 9 10 11 Detalii despre serviciile oferite

Trimiteţi-ne întrebările dvs. prin e-mail

Datele de contact ale instituţiilor, relaţii cu presa, vizite

Ajutaţi-ne să îmbunătăţim portalul

Aţi găsit informaţiile pe care le căutaţi?

DaNu

Ce informaţii aţi căutat?

Sugestiile dumneavoastră: