Europees Defensieagentschap

Het Europees Defensieagentschap is opgericht bij gemeenschappelijk optreden van de Raad van 12 juli 2004PDF, met als doel:

  1. De defensievermogens van de EU te ontwikkelen, in het bijzonder op het gebied van crisisbeheersing;

  2. De EU-samenwerking op het stuk van bewapening te bevorderen;

  3. De Europese technologische en industriële defensiebasis te versterken en een concurrerende Europese markt voor defensie-uitrusting tot stand te brengen;

  4. Het onderzoek te bevorderen, ten einde het Europees industrieel en technologisch potentieel op defensiegebied te versterken.

De huidige taken van het agentschap omvatten daarom:

  1. Een allesomvattende en systematische benadering scheppen voor het bepalen van en het voldoen aan de behoeften van het Europees veiligheids- en defensiebeleid;

  2. Samenwerking op het gebied van defensie-uitrusting tussen de EU-lidstaten bevorderen;

  3. Bijdragen tot de ontwikkeling en de algemene herstructurering van de Europese defensie-industrie;

  4. Europees onderzoek en technologie op defensiegebied bevorderen, met inachtname van de Europese beleidsprioriteiten;

  5. In nauwe samenwerking met de Commissie aan de ontwikkeling van een internationaal concurrerende Europese markt voor defensie-uitrusting werken.

Het comparatieve voordeel van het agentschap is dat het met al deze verschillende agenda's kan omgaan en ze met elkaar in verband kan brengen om synergiëen te ontwikkelen.

Directeur:
Claude-France Arnould

CONTACT

Algemene inlichtingen

Bel
00 800 6 7 8 9 10 11 Nadere informatie

E-mail ons uw vragen

Contactgegevens instellingen, bezoekersdiensten, persdiensten

Help ons verbeteren

Gevonden wat u zocht?

JaNee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?