Eiropas Aizsardzības aģentūra

Pamatojoties uz Ministru padomes Vienoto rīcību, 2004. gada 12. jūlijāPDF tika izveidota Eiropas Aizsardzības aģentūra ar mērķi:

  1. uzlabot ES aizsardzības spēju īpaši krīzes pārvarēšanas jomā;

  2. veicināt ES sadarbību bruņojuma jomā;

  3. nostiprināt ES aizsardzības rūpniecisko un tehnoloģisko bāzi un izveidot konkurētspējīgu Eiropas aizsardzības aprīkojuma tirgu;

  4. veicināt pētniecību, lai nostiprinātu Eiropas rūpniecisko un tehnoloģisko potenciālu aizsardzības jomā.

Tādējādi aģentūras pašreizējie uzdevumi ir:

  1. aizsargājot un īstenojot Eiropas drošības un aizsardzības politikas prasības, radīt visaptverošu un sistemātisku pieeju;

  2. veicināt sadarbību starp ES dalībvalstīm aizsardzības aprīkojuma jomā;

  3. sekmēt Eiropas aizsardzības nozares attīstību un vispārēju pārstrukturēšanu;

  4. veicināt ar ES aizsardzību saistītu pētniecību un tehnoloģijas, ievērojot Eiropas politikas prioritātes;

  5. strādāt ciešā sadarbībā ar Komisiju, lai Eiropā izveidotu starptautiski konkurētspējīgu aizsardzības aprīkojuma tirgu.

Aģentūras „salīdzinošā priekšrocība” ir tās spēja tikt galā ar visiem šiem uzdevumiem un saistīt tos tā, lai realizētu gūtās sinerģijas.

Ģenerāldirektors: Claude-France Arnould

KONTAKTI

Ja jums ir vispārīgi jautājumi

Zvaniet pa tālr.
00 800 6 7 8 9 10 11 Sīkāk par šo pakalpojumu

Sūtiet jautājumus pa e-pastu

Iestāžu kontaktinformācija un ziņas par to apmeklējumiem, kontakti presei

Atsauksmes

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?