Europska agencija za obranu

Europska agencija za obranu osnovana je Zajedničkom akcijom Vijeća ministara od 12. srpnja 2004. radi:

  1. poboljšanja obrambenih sposobnosti EU-a, posebno u području upravljanja kriznim situacijama

  2. promicanja suradnje u naoružanju EU-a

  3. jačanja industrijskih i tehnoloških temelja obrane EU-a te stvaranja konkurentnoga europskog tržišta obrambene opreme

  4. promicanja istraživanja u cilju jačanja europskoga industrijskog i tehnološkog potencijala u području obrane.

Trenutačne zadaće Agencije stoga obuhvaćaju:

  1. stvaranje sveobuhvatnoga i sustavnoga pristupa pri utvrđivanju i ispunjavanju potreba europske sigurnosne i obrambene politike promicanje suradnje među državama članicama EU-a u području obrambene opreme

  2. pomoć pri razvoju i cjelokupnome restrukturiranju europske obrambene industrije

  3. promicanje istraživanja i tehnologija EU-a vezanih uz obranu, imajući pritom u vidu prioritete europske politike

  4. blisku suradnju s Komisijom na razvoju međunarodno konkurentnoga tržišta obrambene opreme u Europi.

Komparativna je prednost Agencije njezina sposobnost da ispuni sve te zadatke i međusobno ih poveže kako bi se ostvarili sinergijski učinci.

Izvršni direktor: Claude-France Arnould

KONTAKT

Upiti o općim informacijama

Nazovite
00 800 6 7 8 9 10 11 Više informacija o službi

Pošaljite Vaša pitanja e-poštom

Detalji o kontaktima i posjetama institucijama, kontakti s tiskom

Pomognite nam poboljšati

Jeste li pronašli ono što ste htjeli?

DaNe

Što ste tražili?

Imate li prijedloga?