Det Europæiske Forsvarsagentur

Det Europæiske Forsvarsagentur blev oprettet ved en fælles aktion, der blev vedtaget af Rådet den 12. juli 2004PDF med henblik på:

  1. at forbedre EU's forsvarskapacitet, især inden for krisestyring

  2. at fremme EU's samarbejde om forsvarsmateriel

  3. at styrke EU's industri- og teknologibase på forsvarsområdet og skabe et konkurrencedygtigt europæisk marked for forsvarsudstyr.

  4. at fremme forskning med henblik på at styrke Europas industri- og teknologipotentiale på forsvarsområdet.

Agenturet har derfor i dag følgende opgaver:

  1. at skabe en global og systematisk tilgang ved fastlæggelsen af den europæiske sikkerheds- og forsvarspolitik og gennemførelsen af denne

  2. at fremme samarbejde om forsvarsudstyr mellem EU's medlemsstater

  3. at bistå med udvikling og global omstrukturering af den europæiske forsvarsindustri

  4. at fremme forsvarsrelateret forskning og teknologi i EU under hensyntagen til de europæiske politiske prioriteringer

  5. i nært samarbejde med Kommissionen at arbejde for udvikling af et internationalt konkurrencedygtigt marked for forsvarsudstyr i Europa.

Agenturets "komparative fordel" består i evnen til at beskæftige sig med alle disse forskellige spørgsmål og relatere dem til hinanden med henblik på at opnå en synergieffekt.

Claude-France Arnould
Direktør

KONTAKT

Generelle forespørgsler

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Mere om vores service

E-mail dine spørgsmål

Kontakt‑ og besøgsoplysninger for institutionerne, pressekontakt

Hjælp os med at blive bedre

Fandt du det, du søgte?

JaNej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?