Evropská obranná agentura

Evropská obranná agentura byla zøízena podle společné akce Rady ministrů ze dne 12. července 2004 PDF s cílem:

  1. zlepšit obrannyschopnost EU, zejména v oblasti krizového řízení;

  2. podporovat spolupráci EU v oblasti vyzbrojování;

  3. posílit průmyslovou a technologickou základnu obrany EU a vytvořit evropský konkurenceschopný trh s obranným vybavením;

  4. podporovat výzkum s cílem posílení průmyslového a technologického potenciálu Evropy v oblasti obrany.

Současným úkolem agentury tedy je:

  1. vytvořit komplexní a systematický přístup při definování a uspokojování potřeb Evropské bezpečnostní a obranné politiky;

  2. podporovat vzájemnou spolupráci členských států EU v oblasti obranného vybavení;

  3. napomáhat při rozvoji a celkové restrukturalizaci evropského obranného průmyslu;

  4. podporovat výzkum a technologii v oblasti obrany EU při současném zohlednění evropských politických priorit;

  5. rozvíjet úzkou spolupráci s Komisí v rámci budování mezinárodního konkurenceschopného trhu s obranným vybavením.

„Srovnatelnou výhodou“ agentury je její schopnost vykonávat zmíněné úkoly a propojovat je tak, aby bylo dosaženo synergického účinku. schopnosti.

vrchní ředitel: Claude-France Arnould

KONTAKT

Informační služba – všeobecné dotazy

Volejte na
00 800 6 7 8 9 10 11 Více informací o službě

Pošlete svůj dotaz e-mailem

Kontakty, informace o prohlídkách institucí, kontakty pro novináře

Máte nápad, jak tyto stránky vylepšit?

Nalezli jste informace, které jste hledali?

AnoNe

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?