You are here:

Europeiska arbetsmiljöbyrån

De arbetsmiljöfrågor som Europa står inför är av en sådan omfattning att de resurser och den expertis som enskilda medlemsstater har att tillgå inte räcker till. Det fortlöpande arbetet att förbättra arbetsmiljön är samtidigt ett huvudmål för den europeiska social- och sysselsättningspolitiken. Europeiska arbetsmiljöbyrån grundades för att samla och förmedla den omfattande kunskap och information om arbetsmiljöfrågor som finns i EU-länderna, framför allt om förebyggande åtgärder.

Arbetsmiljöbyrån fungerar som katalysator för utveckling, analys och spridning av information för att förbättra arbetsmiljön i Europa. Arbetsmiljöbyrån har inrättat ett omfattande nätverk med webbplatser om arbetsmiljö och för dessutom kampanjer och bedriver ett aktivt publikationsprogram inom vilket allt från specialistrapporter till faktablad produceras som tar upp ett stort antal arbetsmiljöproblem.

Nationella kontaktpunkter, vanligtvis de ledande arbetsmiljöorganisationerna i medlemsstaterna, samordnar och sprider den informationen de får av arbetsmiljöbyrån i sina länder. Därutöver samarbetar arbetsmiljöbyrån med ett flertal partner, bl.a. Europeiska kommissionen, övriga europeiska institutioner och europeiska arbetsmarknadens parter, samt internationella organisationer och arbetsmiljöorganisationer från hela världen.

Arbetsmiljöbyrån leds av en direktör och av en styrelse som består av företrädare för samtliga 28 medlemsstaters regeringar, arbetsgivar- och arbetstagargrupper samt företrädare för Europeiska kommissionen. Styrelsen utser ett presidium. 

Den rättsliga grunden för arbetsmiljöbyråns verksamhet är fyra förordningar som rådet antagit:

  • 2062/94 
  • 1643/95  (inkluderade 3 nya EU-medlemsstater 1995)
  • 1654/2003 (aktualiserade byråns förordning i enlighet med EU:s nya bestämmelser om budget och allmänhetens tillgång till handlingar)
  • 1112/2005 (innehöll ändringar avseende byråns styrelse och ledningsstruktur)

Inrättad: 1994

Direktör:
Christa Sedlatschek

Kontaktuppgifter till- Europeiska arbetsmiljöbyrån

Kontaktuppgifter till

Adress

12 Santiago de Compostela
(Edificio Miribilla), 5th Floor
E-48003 Bilbao, SPAIN

Tfn
+34 944-358-400
Fax
+34 944-358-401
Länkar