Sökväg

Europeiska arbetsmiljöbyrån

De arbetsmiljöfrågor som Europa står inför är av en sådan omfattning att de resurser och den expertis som enskilda medlemsstater har att tillgå inte räcker till. Det fortlöpande arbetet att förbättra arbetsmiljön är samtidigt ett huvudmål för den europeiska social- och sysselsättningspolitiken. Europeiska arbetsmiljöbyrån grundades för att samla och förmedla den omfattande kunskap och information om arbetsmiljöfrågor som finns i EU-länderna, framför allt om förebyggande åtgärder.

Arbetsmiljöbyrån fungerar som katalysator för utveckling, analys och spridning av information för att förbättra arbetsmiljön i Europa. Arbetsmiljöbyrån har inrättat ett omfattande nätverk med webbplatser om arbetsmiljö och för dessutom kampanjer och bedriver ett aktivt publikationsprogram inom vilket allt från specialistrapporter till faktablad produceras som tar upp ett stort antal arbetsmiljöproblem.

Nationella kontaktpunkter, vanligtvis de ledande arbetsmiljöorganisationerna i medlemsstaterna, samordnar och sprider den informationen de får av arbetsmiljöbyrån i sina länder. Därutöver samarbetar arbetsmiljöbyrån med ett flertal partner, bl.a. Europeiska kommissionen, övriga europeiska institutioner och europeiska arbetsmarknadens parter, samt internationella organisationer och arbetsmiljöorganisationer från hela världen.

Arbetsmiljöbyrån leds av en direktör och av en styrelse som består av företrädare för samtliga 28 medlemsstaters regeringar, arbetsgivar- och arbetstagargrupper samt företrädare för Europeiska kommissionen. Styrelsen utser ett presidium. 

Den rättsliga grunden för arbetsmiljöbyråns verksamhet är fyra förordningar som rådet antagit:

  • 2062/94 
  • 1643/95  (inkluderade 3 nya EU-medlemsstater 1995)
  • 1654/2003 (aktualiserade byråns förordning i enlighet med EU:s nya bestämmelser om budget och allmänhetens tillgång till handlingar)
  • 1112/2005 (innehöll ändringar avseende byråns styrelse och ledningsstruktur)

Inrättad: 1994

Direktör:
Christa Sedlatschek

KONTAKT

Allmänna frågor om EU

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Läs mer om tjänsten

Skicka din fråga

Kontaktuppgifter och besöksadresser till institutionerna, presskontakter

Hjälp oss att bli bättre!

Hittade du vad du letade efter?

JaNej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?