Navigacijska pot

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu

Nenehno izboljševanje varnosti in zdravja pri delu je ključni cilj evropske socialne politike in politike zaposlovanja. Vendar obseg in raznolikost vprašanj varnosti in zdravja pri delu, s katerimi se sooča Evropa, presegata sredstva in strokovno znanje posamezne države članice ali ustanove. Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu je bila ustanovljena zato, da bi združila in širila bogato znanje in informacije o vprašanjih, povezanih z varnostjo in zdravjem pri delu, zlasti s primeri dobre prakse na področju preventive.

Agencija deluje kot katalizator pri razvijanju, analiziranju in širjenju informacij, ki izboljšujejo varnost in zdravje pri delu v Evropi. Agencija poleg tega, da razvija obsežno mrežo spletnih strani o varnosti in zdravju pri delu, vodi kampanje in objavlja različne publikacije, od poročil strokovnjakov do informativnih biltenov, v katerih obravnava najrazličnejša vprašanja s področja varnosti in zdravja pri delu.

Nacionalne informacijske točke (Focal Points), katerih naloge običajno opravljajo vodilne ustanove na področju varnosti in zdravja pri delu v posamezni državi, usklajujejo in širijo informacije Agencije v okviru svoje države. Poleg tega Agencija sodeluje s številnimi partnerji, vključno z Evropsko komisijo, drugimi evropskimi ustanovami in evropskimi socialnimi partnerji kakor tudi mednarodnimi organizacijami ter organizacijami, ki se ukvarjajo z varnostjo in zdravjem pri delu.

Agencijo upravlja direktor in ima upravni odbor, ki ga sestavljajo predstavniki vlad, delodajalcev in delavcev iz 28 držav članic in predstavniki Evropske komisije. Upravni odbor oblikuje biro. 

Pravna podlaga delovanja Agencije so štiri Uredbe Sveta:

  • 2062/94 
  • 1643/95 (vključno 3 nove države članice EU v letu 1995)
  • 1654/2003 (posodablja uredbo Agencije v skladu z novimi finančnimi določbami EU in določbami EU glede dostopa javnosti do dokumentov)
  • 1112/2005 (spremembe vodstvenih in upravljalskih organov Agencije)

Leto ustanovitve: 1994

Direktor:
Christa Sedlatschek

KONTAKT

Splošna vprašanja

Pokličite po telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Podatki o telefonskih storitvah

Vprašanja po e-pošti

Kontaktni podatki in obiski pri institucijah, kontakti za medije

Povejte nam

Ste našli želene informacije?

DaNe

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?