You are here:

Agenţia Europeană pentru Sănătate şi Securitate în Muncă

Îmbunătăţirea continuă a sănătăţii şi securităţii în muncă este un obiectiv-cheie al politicii europene sociale şi în domeniul ocupării forţei de muncă. Cu toate acestea, numărul şi diversitatea problemelor de sănătate şi securitate la locul de muncă (SSM) cu care se confruntă Europa sunt prea importante pentru ca un singur stat membru sau o singură instituţie să le poată face faţă cu resursele şi expertiza proprie. Acesta este motivul pentru care s-a constituit Agenţia Europeană pentru Sănătate şi Securitate în Muncă: pentru a regrupa şi a partaja cantitatea vastă de cunoştinţe şi informaţii cu privire la chestiunile legate de SSM, în special în ceea ce priveşte bunele practici de prevenire.

Agenţia are rol de catalizator în ceea ce priveşte elaborarea, analizarea şi difuzarea de informaţii destinate îmbunătăţirii sănătăţii şi securităţii la locul de muncă în Europa. În plus faţă de conceperea unei reţele cuprinzătoare de site-uri web dedicate sănătăţii şi securităţii în muncă, Agenţia derulează totodată campanii şi un program de publicaţii diverse, care include de la rapoarte de informaţii specializate până la fişe informative şi acoperă o gamă largă de probleme privind SSM.

Punctele de contact naţionale, de obicei organizaţia principală în materie de sănătate şi securitate în muncă în ţările respective, coordonează şi difuzează informaţii din partea Agenţiei la nivel naţional. În plus, Agenţia cooperează cu o gamă largă de parteneri, inclusiv cu Comisia Europeană, cu alte instituţii europene şi cu partenerii sociali europeni, precum şi cu organizaţii internaţionale şi cu organizaţii specializate în sănătatea şi securitatea în muncă din întreaga lume.

Agenţia este condusă de către un Director şi dispune de un Consiliu de conducere alcătuit din reprezentanţi ai guvernelor, ai angajatorilor şi lucrătorilor din cele 28 de state membre şi din reprezentanţi ai Comisiei Europene. Consiliul de conducere desemnează un Birou.

Activtăţile Agenţiei au ca bază legală patru Regulamente ale Consiliului:

  • nr. 2062/94 
  • nr. 1643/95 (include 3 noi state membre ale UE în 1995)
  • nr. 1654/2003 (a actualizat regulamentul Agenţiei în conformitate cu noile prevederi ale UE în materie financiară şi de acces la documente publice)
  • 1112/2005 (modificări aduse structurilor de conducere şi de administrare a Agenţiei)

Data înfiinţării: 1994

Christa Sedlatschek,
Director

Agenţia Europeană pentru Sănătate şi Securitate în Muncă

Date de contact

Adresă

12 Santiago de Compostela
(Edificio Miribilla), 5th Floor
E-48003 Bilbao, SPAIN

Tel
+34 944-358-400
Fax
+34 944-358-401
Linkuri