Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

Stała poprawa bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy stanowi kluczowy cel europejskiej polityki społecznej i zatrudnienia. Niemniej, zakres i różnorodność tematyki dotyczącej bezpieczeństwa i zdrowia w pracy (bhp) w Europie przekracza środki i kompetencje pojedynczych państw członkowskich czy instytucji. Dlatego powołano Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, która ma za zadanie gromadzić i rozpowszechniać wiedzę i informacje z zakresu bhp, w szczególności dotyczące dobrych praktyk.

Celem prac Agencji jest ułatwienie opracowywania, analizowania i rozpowszechniania informacji sprzyjających poprawie bezpieczeństwa i zdrowia w pracy w Europie. Oprócz rozbudowy wszechstronnego systemu stron internetowych poświęconych bezpieczeństwu i zdrowiu, Agencja prowadzi także kampanie informacyjne i aktywnie realizuje program publikacji różnorodnych materiałów, od specjalistycznych raportów informacyjnych po biuletyny faktografi czne, obejmujące szeroki wachlarz zagadnień bhp.

Krajowe punkty centralne, których rolę pełnią zwykle wiodące instytucje zajmujące się bezpieczeństwem pracy w poszczególnych państwach, koordynują i rozpowszechniają informacje Agencji w swoich krajach. Ponadto Agencja współpracuje z wieloma partnerami, w tym z Komisją Europejską, innymi instytucjami europejskimi, europejskimi partnerami społecznymi, organizacjami międzynarodowymi oraz organizacjami bezpieczeństwa i zdrowia na całym świecie.

Agencją kieruje Dyrektor , a jejRada Zarządzająca składa się z przedstawicieli rządów, pracodawców i pracowników z 28 Państw Członkowskich i przedstawicieli Komisji Europejskiej. Rada Zarządzająca powołała Biuro. 

Podstawę prawną dla działalności Agencji stanowiącztery rozporządzenia Rady:

  • 2062/94 
  • 1643/95  (obejmuje 3 nowe Państwa Członkowskie UE, które przystąpiły w 1995 r.)
  • 1654/2003 (znowelizowane rozporządzenie Agencji zgodne z nowymi unijnymi przepisami finansowymi i przepisami o publicznym dostępie do dokumentów)
  • 1112/2005 (zmiany w strukturze zarządzania Agencją)

Rok utworzenia: 1994

Dyrektor:
Christa Sedlatschek

 Zobacz również

KONTAKT

Pytania o charakterze ogólnym

Proszę zadzwonić pod numer telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Więcej o usłudze

Wyślij pytanie e-mailem

Dane kontaktowe i informacje o wizytach w instytucjach, kontakty z prasą

Jak ulepszyć ten portal?

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

TakNie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?