You are here:

Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk

Vraagstukken op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk (OSH) in Europa zijn zo omvangrijk en verschillend van aard dat zij de middelen en expertise van één enkele lidstaat of instelling te boven gaan. Tegelijkertijd is de voortdurende verbetering van veiligheid en gezondheid op het werk een hoofddoel van het Europees sociaal en werkgelegenheidsbeleid. Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk is opgericht om de enorme hoeveelheid kennis en informatie op dit terrein, in het bijzonder goede preventieve maatregelen te verzamelen en bekend te maken.

Het Agentschap fungeert als een katalysator voor de ontwikkeling, analyse en verspreiding van informatie voor een verbetering van de veiligheid en de gezondheid op het werk in Europa. Het Agentschap ontwikkelt een uitgebreid netwerk van veiligheids- en gezondheidswebsites. Het organiseert tevens campagnes en hanteert een actief publicatieprogramma van gespecialiseerde rapporten tot inlichtingenbladen. Deze activiteiten omvatten een grote verscheidenheid aan veiligheids- en gezondheidsproblemen op het werk.

De nationale knooppunten, de prominente organisaties in hun land op het vlak van veiligheid en gezondheid op het werk, coördineren en verspreiden de informatie van het Agentschap in eigen land. Daarenboven werkt het Agentschap met een groot aantal partners samen zoals de Europese Commissie, andere Europese instellingen en de Europese sociale partners, alsmede met internationale organisaties en veiligheids- en gezondheidsorganisaties uit de hele wereld.

De leiding van het Agentschap is in handen van een directeur. Het Agentschap heeft een raad van bestuur bestaande uit vertegenwoordigers van de regeringen, werkgevers- en werknemersorganisaties van elk van de 28 lidstaten alsmede vertegenwoordigers van de Europese Commissie. De raad van bestuur kiest uit zijn midden een dagelijks bestuur. 

De rechtsgrondslag voor de werkzaamheden van het Agentschap vormen vier verordeningen van de Raad:

  • 2062/94 
  • 1643/95  (opname van drie nieuwe lidstaten van de EU in 1995)
  • 1654/2003 (aanpassing van de verordening van het Agentschap in overeenstemming met nieuwe Europese bepalingen inzake het financieel reglement en publieke toegang tot documenten)
  • 1112/2005 (wijzigingen in het bestuur en de dagelijke leiding van het Agentschap)

Opgericht in: 1994

Directeur:
Christa Sedlatschek

Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk

Contact

Adres

12 Santiago de Compostela
(Edificio Miribilla), 5th Floor
E-48003 Bilbao, SPAIN

Tel
+34 944-358-400
Fax
+34 944-358-401