You are here:

l-Aġenzija Ewropea għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol

It-titjib kontinwu tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol huwa għan ewlieni tal-politika ta' l-impjieg u dik soċjali fl -Ewropa. Madanakollu, il-marġni u d-diversità ta' kwistjonijiet tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol (OHS) li l-Ewropa jkollha taff ronta jaqgħu lil hinn mir-riżorsi u mill-kompetenzi speċjali ta' Stat Membru wieħed jew ta' istituzzjoni waħda. Din hija r-raġuni għalfejn ġiet stabbilita l-Aġenzija Ewropea għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol: biex tiġbor fl imkien u taqsam is-sors vast ta' informazzjoni u tagħrif dwar kwistjonijiet ta' OHS, b'mod partikolari prattiċi tajba ta' prevenzjoni.

L-Aġenzija taġixxi bħala katalizzatur għall-iżvilupp, l-analiżi u t-tixrid ta' informazzjoni li ttejjeb is-saħħa u s-sigurtà fuq il-postijiet tax-xogħol fl -Ewropa. Minbarra li tiżviluppa netwerk komprensiv ta' websites dwar is-saħħa u s-sigurtà, l-Aġenzija tmexxi wkoll kampanji fl imkien ma' programm attiv ta' pubblikazzjonijiet. Bis-saħħa ta' dan il-programm, l-Aġenzija tipproduċi minn kollox, minn rapporti speċjalizzati ta' informazzjoni għal folji tal-fatti, u għaldaqstant tkopri varjetà wiesgħa ta' problemi ta' OHS.

Il-punti fokali nazzjonali, li ħafna drabi huma l-organizzazzjonijiet ewlenin ta' OHS fi l-pajjiżi rispettivi tagħhom, jikkoordinaw u jxerrdu informazzjoni mill-Aġenzija ġewwa l-pajjiżi individwali. Minbarra dan, l-Aġenzija tikkoopera ma' numru kbir ta' msieħba inklużi l-Kummissjoni Ewropea, istituzzjonijiet oħra Ewropej u l-imsieħba soċjali Ewropej, kif ukoll organizzazzjonijiet internazzjonali u organizzazzjonijiet għas-saħħa u s-sigurtà madwar id-dinja kollha.

L-Aġenzija hija mmexxija minn Direttur u għandha Bord Governattiv li jikkonsisti minn rappreżentanti tal-gvern, min iħaddem u l-ħaddiema mill-28 Stat Membru u rappreżentanti tal-Kummissjoni Ewropea. Il-Bord Governattiv jistabilixxi Bureau. 

Il-bażi legali għall-attivitajiet ta' l-Aġenzija huma l-erba' Regolamenti tal-Kunsill:

  • 2062/94 
  • 1643/95  (jinkludi 3 Stati Membri ġodda fl-1995)
  • 1654/2003 (aġġorna r-regolament ta' l-Aġenzija skond id-dispożizzjonijiet l-ġodda ta' l-UE dwar il-finanzi u l-aċċess pubbliku tad-dokumenti)
  • 1112/2005 (modifikazzjonijiet fl-istrutturi governattivi u maniġerjali ta' l-Aġenzija)

Twaqqfet: 1994

Direttur:
Christa Sedlatschek

l-Aġenzija Ewropea għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol

Dettalji ta' kuntatt

Indirizz

12 Santiago de Compostela
(Edificio Miribilla), 5th Floor
E-48003 Bilbao, SPAIN

Tel
+34 944-358-400
Fax
+34 944-358-401