You are here:

Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra

Pastāvīgi uzlabot drošību un veselību darbā ir viens no Eiropas sociālās un nodarbinātības politikas pamatuzdevumiem. Tomēr Eiropai risināmo darba drošības un veselības aizsardzības jautājumu spektrs un daudzveidība pārsniedz jebkurai atsevišķai dalībvalstij vai institūcijai pieejamos resursus un zināšanu potenciālu. Tādēļ tika izveidota Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra: lai apvienotu un kopīgi izmantotu reģiona plašo zināšanu un informācijas bāzi darba drošības un veselības aizsardzības un jo īpaši labas preventīvās prakses jomā.

Aģentūra darbojas kā katalizators, izstrādājot, analizējot un izplatot informāciju, kas uzlabo darba drošību un veselības aizsardzību Eiropā. Līdztekus plaša drošības un veselības aizsardzības jautājumiem veltīta mājas lapu tīkla izveidei Aģentūra organizē arī kampaņas un īsteno aktīvu publikāciju programmu, kur ietilpst viss, sākot no speciālistu informatīvajiem ziņojumiem līdz faktu lapām, un aptver plašu darba drošības un veselības aizsardzības problēmu spektru.

Nacionālie kontaktpunkti, kas parasti ir vadošās darba drošības un veselības aizsardzības organizācijas attiecīgi savās valstīs, koordinē un izplata aģentūras sagatavoto informāciju. Turklāt aģentūra sadarbojas ar plašu partneru loku, tostarp ar Eiropas Komisiju, citām Eiropas institūcijām un Eiropas sociālajiem partneriem, kā arī ar starptautiskajām darba drošības un veselības aizsardzības organizācijām visā pasaulē.

Aģentūru vada direktors un tai ir vadības padome, ko sastāda valdības pārstāvji, darba devēji un darbinieki no 28 dalībvalstīm un Eiropas Komisijas pārstāvji. Vadības padome izveido Biroju. 

Aģentūras darbību juridiskajam pamatojumam skatīties četras Padomes regulas:

  • 2062/94 
  • 1643/95  (ieskaitot 3 jaunās ES dalībvalstis 1995. gadā)
  • 1654/2003 (aktualizēta Aģentūras regula, saskaņā ar ES jaunajiem finanšu un publisko dokumentu piekļuves nosacījumiem)
  • 1112/2005 (izmaiņas aģentūras valdības un vadības struktūrā)

Dibināta: 1994

Direktors:
Christa Sedlatschek

Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra

Kontaktinformācija

Adrese

12 Santiago de Compostela
(Edificio Miribilla), 5th Floor
E-48003 Bilbao, SPAIN

Ta-lr
+34 944-358-400
Fakss
+34 944-358-401