Naršymo kelias

Europos saugos ir sveikatos darbe agentūra

Nuolatinis darbuotojų saugos ir sveikatos stiprinimas yra svarbiausias Europos socialinės ir užimtumo politikos tikslas. Tačiau dėl Europoje kylančių darbuotojų saugos ir sveikatos problemų masto ir įvairovės vienos valstybės narės ar institucijos turimų lėšų ir žinių nepakanka šioms problemoms išspręsti. Dėl to buvo įsteigta Europos saugos ir sveikatos darbe agentūra, kurios tikslas – telkti didžiulius regiono žinių ir informacijos apie darbuotojų saugą ir sveikatą, ypač gerą prevencijos praktiką, išteklius ir jais dalytis.

Agentūra pagreitina informacijos, padedančios stiprinti darbuotojų saugą ir sveikatą Europoje, tobulinimą, analizavimą ir platinimą. Saugos ir sveikatos klausimais agentūra ne tik kuria platų interneto svetainių tinklą, bet ir vykdo kampanijas bei aktyvią leidinių programą, kuri leidžia parengti įvairiapusę medžiagą – nuo specialių informacinių ataskaitų iki informacinių biuletenių, kuriuose nagrinėjamos įvairiausios darbuotojų saugos ir sveikatos problemos.

Nacionaliniai ryšių punktai, paprastai tai yra svarbiausios šalių darbuotojų saugos ir sveikatos organizacijos, koordinuoja ir platina iš agentūros gaunamą informaciją savo šalyse. Be to, agentūra bendradarbiauja su įvairiausiais partneriais, įskaitant Europos Komisiją, kitas Europos institucijas bei socialinius partnerius, taip pat su tarptautinėmis organizacijomis bei pasaulinėmis saugos ir sveikatos organizacijomis.

 

Agentūrai vadovauja Direktorius. Jos Vadovaujanti valdyba yra sudaryta iš 28 valstybių narių vyriausybių, darbdavių ir darbuotojų atstovų bei Europos Komisijos atstovų. Vadovaujanti valdyba įsteigia Biurą. 

 

Agentūros veiklos teisinį pagrindą sudaro keturi Tarybos reglamentai:

  • 2062/94 
  • 1643/95  (1995 m. priimtos 3 naujos ES valstybės narės)
  • 1654/2003 (Agentūros reglamentas atnaujintas pagal naująsias nuostatas, nustatančias prieigos prie ES finansinių ir viešųjų dokumentų galimybes)
  • 1112/2005 (Agentūros vadovybės ir valdymo struktūrų pakeitimai

Įsteigta: 1994 m.

Direktorius:
Christa Sedlatschek

 Papildoma informacija

KONTAKTAI

Bendra informacija

Kreipkitės nemokamu tel.
00 800 6 7 8 9 10 11 Informacija apie skambučius

Siųskite klausimus e. paštu

Lankymasis ES institucijose ir jų kontaktiniai duomenys, kontaktinė informacija žiniasklaidai

Padėkite mums tobulinti tinklalapį

Ar radote reikiamą informaciją?

TaipNe

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?