You are here:

Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem folyamatos fejlesztése az európai szociális és foglalkoztatási politika egyik elsődleges célja. Az Európa előtt álló idevágó feladatok azonban olyan sokrétűek és kiterjedtek, hogy azok meghaladják egyetlen tagállam vagy egyetlen intézmény erőforrásait, szakértelmét. Ezért jött létre az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség. Célja: a régióban található, munkahelyi biztonsággal és egészségvédelemmel kapcsolatos hatalmas ismeretanyag és különösen a bevált megelőző módszerek összegyűjtése és megosztása.

A ügynökség katalizátorként segíti azoknak az ismereteknek a megszerzését, elemzését és terjesztését, melyek előrelépést jelentenek az európai munkahelyi biztonság és egészségvédelem terén. A témával foglalkozó weblapok megtervezésén túl a szervezet kampányokat és élénk reklámtevékenységet folytat, melynek keretében a szakértői jelentésektől a tényeket rögzítő tájékoztatókig a munkahelyi biztonság és egészségvédelem legváltozatosabb témaköreit érintő kiadványok kiadásáért is felelős.

Az ún. nemzeti fókuszpontok, tehát az adott országok munkavédelemmel foglalkozó szervei koordinálják és terjesztik az ügynökségtől származó információkat. Emellett a szervezet széles körű együttműködést folytat az Európai Bizottsággal, egyéb európai intézményekkel, az európai szociális partnerekkel, valamint a nemzetközi és a munkahelyi biztonság és egészségvédelem terén tevékenykedő szervezetekkel a világ minden táján.

Az Ügynökség vezetőségét egy igazgató és egy igazgatási tanács alkotja, amely a 28 tagország kormányzati, munkaadói és munkavállalói oldalának képviselőiből és az Európai Bizottság küldötteiből áll. Az igazgatási tanácsot az elnökség vezeti. 

Az Ügynökség tevékenységének jogi alapját az alábbi négy tanácsi rendelet határozza meg:

  • 2062/94 
  • 1643/95  (beemeli az 1995-ben felvett 3 új tagállamot is)
  • 1654/2003 (az Ügynökség szabályzatainak aktualizálása az EU új pénzügyi és nyilvános dokumentum-hozzáférésre vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően)
  • 1112/2005 (az Ügynökség irányítási és vezetői struktúráinak módosításai)

Alapítás éve: 1994

Igazgató:
Christa Sedlatschek

Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség

Elérhetőségi adatok

Cím

12 Santiago de Compostela
(Edificio Miribilla), 5th Floor
E-48003 Bilbao, SPAIN

Tel
+34 944-358-400
Fax
+34 944-358-401