You are here:

Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu

Stalno poboljšanje sigurnosti i zdravlja na radu ključan je cilj europske socijalne politike i politike zapošljavanja. Međutim, opseg i raznolikost pitanja vezanih uz sigurnost i zdravlje na radu s kojima je suočena Europa, nadilaze resurse i stručnost pojedinačnih država članica ili institucija. Zbog toga je osnovana Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu: kako bi objedinila i na raspolaganje stavila veliku količinu znanja i podataka vezanih uz sigurnost i zdravlje na radu, posebno primjere dobre prakse u području prevencije.

Agencija djeluje kao katalizator za razvoj, analizu i širenje informacija koje pridonose poboljšanju sigurnosti i zdravlja na radu u Europi. Osim što razvija široku mrežu internetskih stranica o sigurnosti i zdravlju, Agencija također vodi kampanje i aktivan izdavački program u okviru kojega objavljuje posebna informativna izvješća i biltene, čime pokriva niz problema vezanih uz sigurnost i zdravlje na radu.

Nacionalne kontaktne točke, u pravilu vodeće ustanove u području sigurnosti i zdravlja na radu u pojedinačnim državama, koordiniraju informacije Agencije i šire ih u svojim državama. Osim toga, Agencija surađuje s brojnim partnerima, uključujući Europsku komisiju, druge europske institucije i europske socijalne partnere te međunarodne organizacije i organizacije zadužene za sigurnost i zdravlje na radu širom svijeta.

Agencijom upravljaju direktor i upravni odbor sastavljen od predstavnika vlada, poslodavaca i radnika iz 28 država članica te predstavnika Europske komisije. Upravni odbor imenuje predsjedništvo.

Djelovanje Agencije pravno je utemeljeno na četirima uredbama Vijeća:

  • 2062/94
  • 1643/95 (uključuje tri nove države članice EU-a od 1995.)
  • 1654/2003  (ažuriranje uredbe o Agenciji u skladu s novim financijskim odredbama EU-a i odredbama EU-a o pristupu javnosti dokumentima)
  • 1112/2005 (promjene u upravnim i rukovodećim strukturama Agencije)

Godina osnivanja: 1994.

Christa Sedlatschek,
direktorica

Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu

Kontaktni podaci

Adresa

12 Santiago de Compostela
(Edificio Miribilla), 5th Floor
E-48003 Bilbao, SPAIN

Tel
+34 944-358-400
Faks
+34 944-358-401
PovezniceLinkovi