You are here:

An Ghníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht agus Sláinte ag an Obair

Príomhchuspóir de bheartas sóisialta agus fostaíochta na hEorpa is ea feabhsú leanúnach a dhéanamh ar shábháilteacht agus ar shláinte ag an obair. É sin ráite, sáraíonn raon agus éagsúlacht na saincheisteanna sábháilteachta agus sláinte ceirde nach mór don Eoraip díriú orthu acmhainní agus saineolas aon Bhallstáit nó institiúide aonair. Sin an fáth ar ceapadh an Ghníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht agus Sláinte ag an Obair: chun stór ollmhór eolas agus faisnéise an réigiúin ar shaincheisteanna a bhaineann le sábháilteacht agus sláinte ceirde, go háirithe dea-chleachtais um chosc, a thabhairt le chéile.

Gníomhaíonn an Ghníomhaireacht mar chatalaíoch chun faisnéis a fheabhsaíonn sábháilteacht agus sláinte ceirde san Eoraip a fhorbairt, a anailísiú agus a scaipeadh. Chomh maith le gréasán cuimsitheach de shuímh ghréasáin sábháilteachta agus slándála a fhorbairt, oibríonn an Ghníomhaireacht feachtais agus clár gníomhach foilseachán a sholáthraíonn an uile rud ó shaintuarascálacha eolais go leathanaigh fíoras a dhíríonn ar raon leathan fadhbanna sábháilteachta agus sláinte ceirde.

Pointí fócais náisiúnta, an phríomheagraíocht sábháilteachta agus sláinte ceirde de ghnáth i ngach tír faoi seach, is ea a chomhordaíonn agus a scaipeann faisnéis ón nGníomhaireacht laistigh de gach tír. Lena chois sin, comhoibríonn an Ghníomhaireacht le raon leathan comhpháirtithe, lena n-áirítear an Coimisiún Eorpach, institiúidí Eorpacha eile agus na comhpháirtithe sóisialta Eorpacha, chomh maith le heagraíochtaí idirnáisiúnta agus eagraíochtaí sábháilteachta agus sláinte ceirde ar fud an domhain.

I gceannas ar bhainistiú na Gníomhaireachta tá Stiúrthóir agus Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.   български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) Bord Rialaithe Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.   български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) aici chomh maith atá comhdhéanta d'ionadaithe de chuid rialtas, fostóirí agus oibrithe ó na 28 mBallstát agus ionadaithe ón gCoimisiún Eorpach. Bunaíonn an Bord Rialála Biúró.

Is é an bonn dlí le gníomhaíochtaí na Gníomhaireachta ná ceithre Rialachán ón gComhairle:

Bunaithe: 1994

Christa Sedlatschek,
Stiúrthóir