Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirasto

Työterveyttä ja työturvallisuutta koskevat asiat (TTT) Euroopassa ovat laajuudessaan ja moninaisuudessaan yhden jäsenvaltion tai toimielimen resurssien ja asiantuntemuksen ylittäviä. Työterveyden ja työturvallisuuden jatkuva parantaminen on myös Euroopan sosiaali- ja työllisyyspolitiikan tärkeä tavoite. Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirasto perustettiinkin, jotta alueen laajaa työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyvää tietämystä ja tietoa, erityisesti tietoa ehkäisyyn liittyvistä hyvistä käytännöistä, voitaisiin koota yhteen ja jakaa.

Virasto toimii katalysaattorina kehitettäessä, analysoitaessa ja levitettäessä tietoa, joka parantaa työterveyttä ja työturvallisuutta Euroopassa. Virasto kehittää työterveys- ja työturvallisuuskysymyksiä käsittävää laajaa www-sivustojen verkkoa ja järjestää alan kampanjoita. Aktiivinen julkaisutoiminta tuottaa erilaisia TTT-ongelmia käsitteleviä julkaisuja asiantuntijaraporteista tiedotteisiin.

Kansalliset koordinointikeskukset, jotka yleensä ovat eri jäsenvaltioissa toimivia TTT-alan johtavia järjestöjä, koordinoivat ja jakavat viraston tuottamaa tietoa yksittäisissä maissa. Tämän lisäksi virasto tekee yhteistyötä lukuisten yhteistyökumppanien kanssa, mukaan lukien Euroopan komissio, Euroopan unionin muut toimielimet, eurooppalaiset työmarkkinaosapuolet ja kansainväliset järjestöt sekä työterveys- ja työturvallisuusjärjestöt kaikkialla maailmassa.

Virastolla on johtaja ja johtokunta, joka koostuu 28 jäsenvaltion hallitusten, työnantajien ja työntekijöiden edustajista sekä Euroopan komission edustajista. Johtokunta asettaa puheenjohtajiston. 

Viraston toiminnan oikeudellisena perustana on neljä neuvoston asetusta:

  • 2062/94 
  • 1643/95  (sisältää EU:n 3 uuden jäsenvaltion mukaan ottamiseen liittyvät järjestelyt vuonna 1995)
  • 1654/2003 (muutoksella uudistettiin viraston asetusta EU:n uusien rahoitusta ja asiakirjojen julkisuutta koskevien säännösten mukaiseksi)
  • 1112/2005 (muutokset viraston hallinto- ja johtamisrakenteisiin)

Perustettu: 1994

Johtaja:
Christa Sedlatschek

YHTEYDENOTOT

Yleisluontoiset kyselyt

Soita numeroon
00 800 6 7 8 9 10 11 Tietoa puhelinpalvelusta

Lähetä sähköpostia

EU-elinten yhteystiedot, vierailut ja mediakontaktit

Auta meitä kehittämään sivustoa

Löysitkö etsimäsi tiedon?

KylläEn

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.