You are here:

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur

Tööohutuse ja töötervishoiu pidev parandamine on Euroopa sotsiaal- ja tööhõivepoliitika üks põhieesmärke. Kuid Euroopa tööohutuse- ja töötervishoiuküsimused on niivõrd ulatuslikud ja mitmekesised, et ühelgi liikmesriigil ega institutsioonil ei ole nende lahendamiseks üksinda piisavalt ressursse ega eriteadmisi. Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur moodustatigi selleks, et koondada ja jagada piirkonna tohutu suurt tööohutuse ja töötervishoiu alast teadmiste- ja teabepagasit, eelkõige ennetusalase hea tava vallas.

Agentuur tegutseb katalüsaatorina teabe väljatöötamisel, analüüsimisel ja levitamisel tööohutuse ja töötervishoiu alase olukorra parandamiseks Euroopas. Lisaks tööohutuse ja töötervishoiu alaste veebisaitide ulatusliku võrgustiku väljatöötamisele viib agentuur läbi kampaaniaid ja aktiivset trükiste programmi, avaldades kõike alates spetsialiseeritud teabearuannetest kuni teabelehtedeni ja hõlmates väga erinevaid tööohutuse ja töötervishoiu probleeme.

Riikides asuvad teabekeskused, milleks on tavaliselt vastavas riigis tööohutuse ja töötervishoiuga tegelev juhtiv organisatsioon, koordineerivad ja levitavad agentuurilt saadavat teavet oma riigis. Peale selle teeb agentuur koostööd mitmesuguste partneritega, kelle hulka kuuluvad Euroopa Komisjon, muud Euroopa institutsioonid ja Euroopa sotsiaalpartnerid, samuti rahvusvahelised organisatsioonid ning tööohutuse ja töötervishoiu organisatsioonid üle kogu maailma.

Agentuuri juhib direktorja agentuuril on juhatus juhatus, mis koosneb valitsuste, tööandjate ja töövõtjate esindajatest kõikidest 28 liikmesriigist ning Euroopa Komisjoni esindajatest. Juhatus loob büroo. 

Agentuuri tegevuse õiguslikud alused on loodud nelja nõukogu määrusega:

  • 2062/94 
  • 1643/95  (sh 3 uut ELi liikmesriiki 1995. aastal)
  • 1654/2003 (kooskõlastas agentuuri määruse uute ELi finants- and üldsuse juurdepääsu sätetega)
  • 1112/2005 (muudatused agentuuri haldus- ja juhtimisstruktuurides)

Asutamis-aasta: 1994

Direktor:
Christa Sedlatschek

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur

Kontaktandmed

Aadress

12 Santiago de Compostela
(Edificio Miribilla), 5th Floor
E-48003 Bilbao, SPAIN

Tel
+34 944-358-400
Faks
+34 944-358-401