Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur

Europa står over for en lang række forskellige problemer på arbejdsmiljøområdet, som det er umuligt for den enkelte medlemsstat eller den enkelte institution at klare med de ressourcer og den ekspertise, de selv råder over. Fortsatte forbedringer af arbejdsmiljøet er samtidig en vigtig målsætning for den europæiske social- og beskæftigelsespolitik. Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur blev oprettet for at samle og formidle udveksling af de store mængder af viden og informationer om arbejdsmiljøspørgsmål, som findes i Europa, især om forebyggelse.

Arbejdsmiljøagenturet handler som katalysator for udvikling, analyse og udbredelse af informationer, som bidrager til at forbedre arbejdsmiljøet i Europa. Ud over at udvikle et omfattende netværk af hjemmesider om arbejdsmiljøspørgsmål, er agenturet også den drivende kraft bag et publikationsprogram, som dækker en lang række arbejdsmiljøproblemer, og som omfatter alt lige fra faktablade til ekspertinformationsrapporter.

Focal Points, der typisk er den førende arbejdsmiljøorganisation i de respektive lande, samordner og udbreder oplysninger fra agenturet i de enkelte lande. Agenturet har endvidere en række samarbejdspartnere, herunder Europa-Kommissionen, andre europæiske institutioner, de europæiske arbejdsmarkedsparter, internationale organisationer og arbejdsmiljøorganisationer over hele verden.

Agenturet ledes af en direktør og har en bestyrelse som omfatter repræsentanter for statslige myndigheder, arbejdsgivere og arbejdstagere i de 28 medlemsstater og repræsentanter for Europa-Kommissionen. Bestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg.

Retsgrundlaget for agenturets aktiviteter er 4 rådsforordninger:

  • 2062/94 
  • 1643/95  (inddragelse af 3 nye medlemsstater i 1995)
  • 1654/2003 (opdateret Arbejdsmiljøagenturets forordning i overensstemmelse med EU's nye finansielle bestemmelser og bestemmelserne om offentlig adgang til dokumenter)
  • 1112/2005 (ændringer til agenturets ledelse og ledelsesstrukturer) 

Oprettet: 1994

Direktør:
Christa Sedlatschek,

KONTAKT

Generelle forespørgsler

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Mere om vores service

E-mail dine spørgsmål

Kontakt‑ og besøgsoplysninger for institutionerne, pressekontakt

Hjælp os med at blive bedre

Fandt du det, du søgte?

JaNej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?