You are here:

Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA)

Oversigt

 • Rolle: At indsamle, analysere og udbrede oplysninger til dem, som beskæftiger sig med sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen
 • Direktør: Dr. Christa Sedlatschek
 • Oprettet i: 1994
 • Antal ansatte: 67
 • Hjemsted: Bilbao (Spanien)
 • Website: EU-OSHA

EU-OSHA arbejder på at gøre arbejdspladserne i Europa sikrere, sundere og mere produktive – til gavn for erhvervslivet, arbejdstagerne og landene. Agenturet fremmer en kultur med risikoforebyggelse for at forbedre arbejdsbetingelserne i Europa.

Hvad laver EU-OSHA?

Struktur

 • Direktøren styrer EU-OSHA og rapporterer til bestyrelsen, som består af tre parter (EU-lande, arbejdsgivere og arbejdstagere) samt EU-Kommissionen. Bestyrelsen fastlægger strategier og målsætninger.
 • En mindre styringsgruppe i bestyrelsen fører tilsyn med driften.
 • Rådgivningsgrupperne står for den strategiske rådgivning.
 • Informationsnetværket består af kontaktpunkter i over 30 europæiske lande. De udpeges af det enkelte lands regering og er normalt den nationale myndighed for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen.

Hvordan arbejder EU-OSHA?

Hvert femte år reviderer EU-OSHA sin strategi og målsætninger. Efter omfattende drøftelser med bestyrelsen og EU's institutioner udarbejder agenturet et flerårigt strategiprogram (i øjeblikket for 2014-2020). Derefter udarbejdes der detaljerede arbejdsprogrammer. Grundlæggende er agenturet en netværksorganisation, og det centrale aspekt af driften er samarbejdet med organisationer på alle niveauer – nationalt, på EU-plan og globalt. Det afspejles af de tre parter, der udgør bestyrelsen, og agenturets vigtigste netværk af nationale kontaktpunkter, som danner en afgørende forbindelse med slutbrugerne.

EU-OSHA arbejder sammen med:

Hvem gavner det?

Vi arbejder på at støtte:

 • Beslutningstagere på europæisk og nationalt plan
 • Virksomheder, især mikrofirmaer og små firmaer
 • Arbejdstagere og deres repræsentanter
 • Arbejdsgivere
 • OSH-professionelle og forskere
 • Medlemmer af offentligheden i EU.

Vi arbejder sammen med:

 • Kontaktpunkterne og deres netværk
 • Arbejdsmarkedets parter
 • Nationale myndigheder
 • EU's institutioner, organer og udvalg
 • EU-Parlamentet – Beskæftigelsesudvalget
 • EU-Kommissionen – GD EMPL, GD GROW
 • ERASME – Enterprise Europe Network
 • EU-Rådet
 • Større virksomheder og sektorsammenslutninger
 • Forebyggende tjenester
 • OSH-forskere
 • Arbejdstilsynsinspektør
 • Internationale og regionale organisationer.
Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur

Kontakt

Adresse

12 Santiago de Compostela
(Edificio Miribilla), 5th Floor
E-48003 Bilbao, SPAIN

Tlf.
+34 944-358-400
Fax
+34 944-358-401