Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Trvalé zlepšování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je hlavním cílem evropské sociální politiky a politiky zaměstnanosti. Rozsah a různorodost problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), před níž Evropa stojí, však přesahují možnosti zdrojů a odborných znalostí jednoho členského státu nebo instituce. Proto byla založena Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci: má shromažďovat široký potenciál znalostí a informací o otázkách týkajících se BOZP, zvláště správné praxe v oblasti prevence, a podělit se o něj.

Agentura působí jako katalyzátor pro zpracování, analyzování a šíření informací, které v Evropě zvyšují úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Spravuje komplexní síť webových stránek na téma bezpečnosti a ochrany zdraví, organizuje rovněž kampaně a vede aktivní publikační program, zahrnující vše od vydávání odborných zpráv až po informační listy pokrývající širokou škálu problémů BOZP.

Národní kontaktní centra, která jsou v jednotlivých zemích řízena převážně orgány zabývajícími se problematikou BOZP na národní úrovni, v těchto zemích koordinují a šíří informace poskytované agenturou. Agentura kromě toho spolupracuje s dalšími evropskými institucemi a evropskými sociálními partnery, jakož i s mezinárodními organizacemi a organizacemi pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci po celém světě.

Agenturu vede ředitel a působí v ní řídící rada složená ze zástupců vlád, zaměstnavatelů a odborů ze všech 28 členských států EU a ze zástupců Evropské komise. Řídící rada zřizuje předsednictvo.

Právním základem pro činnost agentury jsou čtyři nařízení Rady:

  • 2062/94 
  • 1643/95  (zahrnutí 3 nových členských států v roce 1995)
  • 1654/2003 (aktualizace nařízení vztahujícího se na agenturu v souladu s novými ustanoveními EU týkajícími se financí a přístupu veřejnosti k dokumentům)
  • 1112/2005 (změny týkající se řídících a správních struktur agentury)

Rok založení: 1994

Ředitel:
Christa Sedlatschek

KONTAKT

Informační služba – všeobecné dotazy

Volejte na
00 800 6 7 8 9 10 11 Více informací o službě

Pošlete svůj dotaz e-mailem

Kontakty, informace o prohlídkách institucí, kontakty pro novináře

Máte nápad, jak tyto stránky vylepšit?

Nalezli jste informace, které jste hledali?

AnoNe

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?