Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (známky a dizajny)

Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ÚHVT) je ofi ciálnym orgánom, ktorý vedie konania o ochranných známkach Spoločenstva od roku 1996 a konania o registrovaných dizajnoch Spoločenstva od roku 2003. Tieto práva duševného vlastníctva platia vo všetkých štátoch EÚ.

Úloha ÚHVT

Ochranné známky a dizajny patria do sféry práva súkromných obchodných spoločností. ÚHVT je agentúrou Európskeho spoločenstva a zároveň úradom priemyselného vlastníctva s jeho technickou funkciou, ktorou je registrácia práv priemyselného vlastníctva.

Ako agentúra poskytujúca služby musí Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu zabezpečiť svojim klientom, t. j. podnikom prihlasujúcim svoje ochranné známky a dizajny, centrálne miesto vo svojom mechanizme a poskytovať im najlepšiu službu za čo najlepšiu cenu.

Ochranné známky a dizajny na jednotnom trhu

Ochranná známka Spoločenstva a zapísaný dizajn Spoločenstva sú vstupnou bránou k jednotnému trhu. Ich unitárna povaha umožňuje zjednodušiť formality aj riadenie – pracuje sa s jedinou prihláškou, z jedného administratívneho centra a s jediným spisom.

Na ochranné známky aj dizajny sa vzťahuje jednotná právna úprava, čo zabezpečuje silnú a jedinečnú ochranu v rámci celej Európskej únie. Výsledkom zjednodušenia sú podstatne nižšie náklady v porovnaní s celkovými nákladmi na vnútroštátnu registráciu v jednotlivých krajinách Európskej únie.

Dnešná veľkosť úradu, jeho rýchly rast a získanie fi nančnej nezávislosti už od druhého roka jeho činnosti sú dôkazom úspešnosti tohto systému, ktorý slúži jednotnému trhu.

Rok založenia: 1994

Prezident:
António Campinos

 Klikni tiež na...

  • Oficiálny adresár EÚ Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it)  

Pomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

ÁnoNie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?