Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a průmyslové vzory)

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ÚHVT) je ofi ciálním úředním orgánem pro ochranné známky Společenství od roku 1996 a pro zapsané (průmyslové) vzory Společenství od roku 2003. Příslušná práva související s duševním vlastnictvím platí ve všech zemích EU.

Role úřadu OHIM

Ochranné známky a vzory spadají do sféry obchodního práva dotýkajícího se soukromých podniků. ÚHVT má dvojí funkci – je agenturou Evropských společenství a zároveň úřadem pro průmyslové vlastnictví, který plní technickou funkci spočívající v registraci práv z průmyslového vlastnictví.

Úřad je agenturou poskytující služby. Mechanizmus fungování úřadu musí proto fungovat tak, aby odpovídal potřebám klientů, což jsou podniky, které u ÚHVT přihlašují své ochranné známky a vzory. Těmto klientům musí Úřad poskytovat nejlepší služby za nejlepší ceny.

Ochranné známky a průmyslové vzory na jednotném trhu

Ochranná známka Společenství a zapsaný (průmyslový) vzor Společenství představují vstupní bránu na společný trh. Jejich jednotný charakter znamená, že je možno zachovávat jednoduché související formality a správní úkony – funguje jednotná žádost, jednotné správní centrum a jednotná dokumentace.

Pro ochranné známky a vzory platí jednotná legislativa, což znamená, že po celé Evropské unii je v této oblasti poskytována účinná a specifi cká ochrana. Zjednodušení agendy se projevuje ve značném snížení nákladů ve srovnání s celkovými náklady na registraci ve všech jednotlivých zemích Evropské unie.

Rozsah činnosti úřadu v současné době, rychlost, s jakou se rozrostl, a skutečnost, že počínaje druhým rokem provozu je fi nancován z vlastní činnosti, to vše dokazuje úspěšnost tohoto systému sloužícího potřebám jednotného trhu.

Rok založení: 1994

Prezident:
António Campinos

 Viz také

  • Adresář EU „Kdo je kdo“ Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it)  

KONTAKT

Informační služba – všeobecné dotazy

Volejte na
00 800 6 7 8 9 10 11 Více informací o službě

Pošlete svůj dotaz e-mailem

Kontakty, informace o prohlídkách institucí, kontakty pro novináře

Máte nápad, jak tyto stránky vylepšit?

Nalezli jste informace, které jste hledali?

AnoNe

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?