You are here:

Evropska agencija za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic

Evropska agencija za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije je bila ustanovljena z Uredbo Sveta (ES) 2007/2004 (26. oktober 2004, UL L 349, 25.11.2004).

FRONTEX usklajuje operativno sodelovanje med državami članicami na področju upravljanja zunanjih meja;državam članicam pomaga pri usposabljanju nacionalnih mejnih straž, vključno z vzpostavitvijo skupnih standardov usposabljanja;izvaja analize tveganja;spremlja razvoj raziskav, ki so pomembne za kontrolo in nadzor zunanjih meja;državam članicam pomaga v okoliščinah, ki zahtevajo povečano tehnično in operativno pomoč na zunanjih mejah;in jim zagotavlja potrebno podporo pri organiziranju skupnih postopkov vračanja.

Zaradi celovite usklajenosti FRONTEX tesno sodeluje z drugimi partnerji Skupnosti in EU, ki so odgovorni za varnost zunanjih meja, kot so EUROPOL Seznam prevodov predhodne povezave   English (en) , CEPOL Seznam prevodov predhodne povezave   English (en) , OLAF, carinsko sodelovanje ter sodelovanje pri fitosanitarnih in veterinarskih kontrolah.

FRONTEX krepi varnost meja s tem, ko zagotavlja usklajevanje dejavnosti držav članic pri izvajanju ukrepov Skupnosti v zvezi z upravljanjem zunanjih meja.

Izvršni direktor: Ilkka Laitinen

Evropska agencija za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic

Kontakt

Naslov

Plac Europejski 6 
PL - 00-844 Warsaw 
Polska

Tel
+48 22 205 95 00
Fax
+48 22 205 95 01
Povezave
Družabna omrežja