Navigacijska pot

Evropska agencija za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic

Evropska agencija za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije je bila ustanovljena z Uredbo Sveta (ES) 2007/2004 (26. oktober 2004, UL L 349, 25.11.2004).

FRONTEX usklajuje operativno sodelovanje med državami članicami na področju upravljanja zunanjih meja;državam članicam pomaga pri usposabljanju nacionalnih mejnih straž, vključno z vzpostavitvijo skupnih standardov usposabljanja;izvaja analize tveganja;spremlja razvoj raziskav, ki so pomembne za kontrolo in nadzor zunanjih meja;državam članicam pomaga v okoliščinah, ki zahtevajo povečano tehnično in operativno pomoč na zunanjih mejah;in jim zagotavlja potrebno podporo pri organiziranju skupnih postopkov vračanja.

Zaradi celovite usklajenosti FRONTEX tesno sodeluje z drugimi partnerji Skupnosti in EU, ki so odgovorni za varnost zunanjih meja, kot so EUROPOL, CEPOL, OLAF, carinsko sodelovanje ter sodelovanje pri fitosanitarnih in veterinarskih kontrolah.

FRONTEX krepi varnost meja s tem, ko zagotavlja usklajevanje dejavnosti držav članic pri izvajanju ukrepov Skupnosti v zvezi z upravljanjem zunanjih meja.

Izvršni direktor: Ilkka Laitinen

 Glej tudi

  • Imenik EU „Kdo je kdo“ English (en)  

KONTAKT

Splošna vprašanja

Pokličite po telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Podatki o telefonskih storitvah

Vprašanja po e-pošti

Kontaktni podatki in obiski pri institucijah, kontakti za medije

Povejte nam

Ste našli želene informacije?

DaNe

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?