You are here:

Agenţia Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene

Agenţia Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene a fost înfiinţată prin Regulamentul (CE) nr. 2007/2004/ al Consiliului (din 26 octombrie 2004, JO L 349/25.11.2004).

FRONTEX coordonează cooperarea operaţională între statele membre în domeniul gestionării frontierelor externe; asistă statele membre la formarea agenţiilor de protecţie a frontierelor naţionale, inclusiv pentru stabilirea de norme comune de formare; efectuează analize ale riscurilor; urmăreşte evoluţia cercetărilor în domeniile pertinente pentru controlul şi supravegherea frontierelor externe; asistă statele membre în situaţii care necesită sprijin tehnic şi operaţional sporite la frontierele externe; furnizează statelor membre sprijinul necesar pentru organizarea de operaţiuni de returnare comune.

FRONTEX lucrează în strânsă legătură cu alţi parteneri ai Comunităţii şi ai UE responsabili de securitatea frontierelor externe, cum ar fi EUROPOL Traducerile linkului anterior   English (en) ,CEPOL Traducerile linkului anterior   English (en) , OLAF, cooperarea vamală şi cooperarea în materie de controale fitosanitare şi veterinare, în scopul de a promova coerenţa generală.

FRONTEX întăreşte securitatea frontierelor, asigurând coordonarea acţiunilor statelor membre în cadrul punerii în aplicare a măsurilor comunitare referitoare la gestionarea frontierelor externe.

Director executiv: Ilkka Laitinen

Agenţia Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene

Contact

Adresă

Plac Europejski 6 
PL - 00-844 Warsaw 
Polska

Tel
+48 22 205 95 00
Fax
+48 22 205 95 01
Linkuri
Rețele sociale